Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Platforma pro vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (LC-HRMS) s robotickou sample praparation unit a ambientním iontovým zdrojem
iduzel: 10873
idvazba: 12807
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 01:18:01
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Platforma pro vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (LC-HRMS) s robotickou sample praparation unit a ambientním iontovým zdrojem

Charakteristické vlastnosti:

  • Komplexní instrumentální platforma vybavená robotickou jednotku pro přípravu a manipulaci se vzorky před analýzou; ); zahrne jako základní jednotky ultra-účinný kapalinový/superkritický chromatograf pro variantní separaci složek extraktů  a  poslední vývojovou generaci tandemového hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením pro jejich detekci a identifikaci senzoricky aktivních látek a jejich prekurzorů.
  • In-line zařazený optický detektor spolu s kompletní sadou dostupného softwarového vybavení přispějí ke komplexní charakterizaci neznámých sloučenin.
  • Ambientní iontový zdroj umožní zvýšení průsaznosti analýz a tvorbu relevantních databází.

Účel pořizovaného vybavení:

  • Hlavním cílem je vybavit Ústav analýzy potravin a výživy moderním zařízením umožňujícím studentům bakalářského a magisterského studia mateřského ústavu, tak i dalších ústavů Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, seznámit se s komplexním řešením problematiky kvality potravin. Vedle moderně vybavené laboratoře s boxy pro smyslové hodnocení, budou mít takto studenti k dispozici i moderní instrumentaci pro studium profilů senzoricky a dalších biologicky aktivních látek a jejich identifikaci. Právě toto nové, komplexní pojetí výuky se promítne ve významném posílení odborné kompetence studentů a jejich uplatnění jak v oblasti navazujícího výzkumu, ve specializovaných kontrolních laboratořích či průmyslové praxi při vývoji nových typů výrobků.
  • Zařízení Senzorické laboratoře bude každoročně využíváno studenty doktorského, magisterského i  bakalářského studia oborů FPBT, tak aby se seznámili se způsobem zpracování vzorků v závislosti na specifických parametrech  různých typů potravinových surovin a produktů.

 

Aktualizováno: 2.12.2014 12:21, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi