Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Plynový chromatograf s tandemovým MS detektorem typu time-of flight´ (GC-Q/TOF MS)
iduzel: 10887
idvazba: 12828
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 01:11:50
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Plynový chromatograf s tandemovým MS detektorem typu time-of flight´ (GC-Q/TOF MS)

→ Otevřená zakázka do 20.1.2015

Charakteristické vlastnosti:

  • Plynový chromatograf vybavený tandemovým vysokorozlišovacím hmotnostním analyzátorem umožní  automatizovanou, vysoce spolehlivou identifikaci a kvantifikaci širokého spektra těkavých složek potravinových surovin a produktů, včetně senzoricky aktivních látek.
  • Flexibilní funkce sestavy bud zkompletována vybavením jednotkou pro zakoncentraci těkavých složek a dále zařízením pro přímý vstup vzorku do iontového zdroje.
  • Sofistikovaný software, včetně všech aktuálních databází hmotnostních spekter, umocní identifikační potenciál.

Účel pořizovaného vybavení:

  • Hlavním cílem projektu „Senzorická laboratoř“ je vybavit Ústav analýzy potravin a výživy moderním zařízením umožňujícím studentům bakalářského a magisterského studia mateřského ústavu, tak i dalších ústavů Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, seznámit se s komplexním přístupem ke studiu těkavých složek obsažených ve vyšetřovaných matricích. Významnou inovací je i možnost realizovat záznamy senzorických a obecně metabolomických profilů/fingerprintů vzorků potravin a přírodních surovin s cílem jejich charakterizace a autentikace.

Zařízení bude každoročně využíváno studenty všech stupňů studia. Studenti se seznámí se způsobem zpracování vzorků s přihlédnutím ke specifickým parametrům různých materiálů. Studenti se naučí chápat a řešit problematiku sofistikované senzorické analýzy jako propojení smyslového a instrumentálního hodnocení.

Aktualizováno: 2.12.2014 13:06, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi