stdClass Object
(
  [nazev] => Kvalita laboratoří
  [adresa_url] => 
  [api_hash] => 
  [seo_desc] => 
  [jazyk] => cs
  [jednojazycny] => 
  [barva] => oranzova
  [indexace] => 1
  [ga_force] => 
  [secureredirect] => 
  [google_verification] => 
  [ga_account] => 
  [ga_domain] => 
  [gtm_id] => 
  [gt_code] => 
  [kontrola_pred] => 
  [omezeni] => 0
  [pozadi1] => 
  [pozadi2] => 
  [pozadi3] => 
  [pozadi4] => 
  [pozadi5] => 
  [robots] => 
  [iduzel] => 6448
  [platne_od] => 06.08.2015 10:13:00
  [zmeneno_cas] => 06.08.2015 10:13:45.338779
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Lenka Matějová
  [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz
  [idvazba] => 7308
  [cms_time] => 1518998755
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => stdClass Object
    (
      [logo_href] => /
      [logo] => 
      [google_search] => 001523547858480163194:u-cbn29rzve
      [social_fb_odkaz] => https://www.facebook.com/pages/Opera%C4%8Dn%C3%AD-program-V%C3%BDzkum-a-v%C3%BDvoj-pro-inovace/461430667246020
      [social_tw_odkaz] => 
      [social_yt_odkaz] => 
      [paticka_budova_a_nadpis] => BUDOVA A
      [paticka_budova_a_popis] => 
      [paticka_budova_b_nadpis] => BUDOVA B
      [paticka_budova_b_popis] => 
      [paticka_budova_c_nadpis] => BUDOVA C
      [paticka_budova_c_popis] => 
      [paticka_budova_1_nadpis] => NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
      [paticka_budova_1_popis] => 
      [paticka_budova_2_nadpis] => STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
      [paticka_budova_2_popis] => 
      [paticka_adresa] => VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
[paticka_odkaz_mail] => maitlo:Petra.Kubova@vscht.cz [drobecky] => Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz [autor] => Autor [aktualizovano] => Aktualizováno [social_fb_title] => [paticka_mapa_alt] => [intranet_odkaz] => [intranet_text] => [logo_mobile_href] => / [logo_mobile] => [mobile_over_nadpis_menu] => Menu [mobile_over_nadpis_search] => Hledání [mobile_over_nadpis_jazyky] => Jazyky [mobile_over_nadpis_login] => Přihlášení [menu_home] => Domovská stránka [zobraz_desktop_verzi] => zobrazit plnou verzi [zobraz_mobilni_verzi] => zobrazit mobilní verzi [paticka_mapa_odkaz] => [nepodporovany_prohlizec] => Ve Vašem prohlížeči se nemusí vše zobrazit správně. Pro lepší zážitek použijte jiný. [preloader] => ) [poduzel] => stdClass Object ( [6450] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [6463] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 6463 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [6464] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 6464 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [6465] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 6465 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 6450 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/6450 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[cs]/6450 [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_kalendar [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [6451] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [6470] => stdClass Object ( [nazev] => Projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab) [seo_title] => Projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Registrační číslo projektu: 1.05/4.1.00/16.0349
Operační program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Prioritní osa: Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Výzva: Výzva 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem   

Celková schválená výše dotace:          806 068 660,00 Kč
Zdroje financování:  
ERDF  465 907 685,48 Kč
SR                82 219 003,32 Kč
Programové financování    257 941 971,20 Kč

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality zázemí pro praktickou laboratorní výuku studentů všech úrovní studia VŠCHT Praha tak, aby bylo možné udržet, případně zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

V rámci realizace projektu se VŠCHT Praha zaměří na výrazné zlepšení podmínek pro laboratorní výuku studentů. Bude provedena rekonstrukce části stávajících laboratoří a poslucháren. Současně budou do základních, oborových i vědeckovýzkumných studentských laboratoří pořízeny nové přístroje a zařízení, která odpovídají současné úrovni technického a technologického vybavení průmyslových podniků i výzkumných institucí.

Studenti se díky kvalitnějšímu vybavení v průběhu studia naučí používat moderní metody a laboratorní techniky a seznámí se s prací na sofistikovaných přístrojích a zařízeních, s nimiž se následně budou setkávat v praxi.

Projekt byl zahájen 1. ledna 2014, vlastní realizace projektu započala dne 5. září 2014 a předpokládané datum ukončení projektu je konec roku 2015.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.,  tel. 220 443 811, e-mail: milan.pospisil@vscht.cz

šířka 450px

[iduzel] => 6470 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/home [skupina_www] => Array ( ) [url] => /home [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10782] => stdClass Object ( [nazev] => Klíčové vybavení [seo_title] => Klíčové vybavení [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Probíhající zakázky můžete sledovat na profilu zadavatele

Klíčové vybavení / funkční modul

Počet kusů položky

Plán zahájení VZ pořízení

1 - Skenovací elektronový mikroskop s lokální strukturní a chemickou analýzou (SEM – LSCA)

1

2015

2 - Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

1

2015

3 - Celoplošné pokrytí WiFi

1

2014/15

4 - Duální monokrystalový difraktometr s mikrofokusní RTG lampou

1

2014/15

5 - 3D strukturní iluminační mikroskop (3D SIM)

1

2015

6 - Biočipová platforma (BP)

1

2015

7 - Systém pro skenovací optickou mikroskopii blízkého pole v infračervené oblasti (IR-SNOM)

1

2015

8 - Virtualizace a streaming aplikací pro potřeby výuky

1

2014/15

9 - Průtokový cytometr se sorterem

1

2015

10 - Platforma pro vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrii (LC-HRMS)

s robotickou sample praparation unit a ambientním iontovým zdrojem

1

2015

11 - Vysokorozlišující hmotnostní spektrometr a trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem (GC-HR-MS a GC-TSQ)

1

2014/15

12 - Vybavení Laboratoře biochemie

1

2014/15

13 - Ion mobility quadrupol time of flight spectrometr (IMS-QTOF) pro metabolomické studie

1

2015

14 - Spektrometr nukleární magnetické resonance (NMR)

1

2014/15

15- Ultra high-performance liquid chromatography s detektorem typu QTOF  (UHPLC-QTOF)

1

2014/15

16 - Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS)

1

2015

17 - Vysokoteplotní CVD proces

1

2015

18 - Biotechnologická laboratoř (BL)

1

2015

19 - Obnova přístroje ESCA (povrchová analýza)

1

2014/15

20 - Slinovací zařízení „Spark Plasma Sintering“ (SPS)

1

2014/15

21 - Terahertzový spektrometr (THZS)

1

2014/15

22 - XRD pro tenké vrstvy a prášky (XRD)

1

2014/15

23 - HPLC/SFC systém pro preparativní enantioseparace (HPLC/SFC)

1

2014/15

24 - Plynový chromatograf s tandemovým  MS detektorem typu time-of flight´ (GC-Q/TOF MS)

1

2015

25 - Laditelný PL spektrometr (PL)

1

2014/15

26 - Výkonný systém pro vědecko-technické výpočty

1

2014/15

27 - Mikroskop atomárních sil (AFM) s vysokoteplotní celou a elektrochemickým skenováním

1

2014/15

28 - Integrovaný systém pro termickou analýzu (TGA-DTA-DSC)

1

2014/15

29 - Vysokoúčinná/ultraúčinná kapalinová chromatografie s detekcí diodovým polem a hmotnostní spektrometrií (LC/DAD/MS/MS)

1

2015

 Celkem

29

X

[iduzel] => 10782 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [6471] => stdClass Object ( [nazev] => Projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab) [seo_title] => Projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Cíle projektu

Základním cílem projektu je připravit kvalitní zázemí pro výuku studentů všech úrovní studia tak, aby bylo možné udržet, případně zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce, a to nejen v ČR, ale také v celé Evropě.

Studenti přicházejí ze středních škol s minimálními zkušenostmi, nebo zcela bez základních znalostí práce v laboratoři. Výjimku tvoří pouze studenti chemických průmyslových škol a několika gymnázií. Práce v laboratoři je základní dovedností, která je od absolventů VŠCHT Praha vyžadována jejich zaměstnavateli jak v průmyslové, tak i ve výzkumné sféře. Je proto nezbytné, aby studenti získali potřebné praktické dovednosti v průběhu studia.

Zajistit i nadále vysokou konkurenceschopnost absolventů VŠCHT Praha na trhu práce není možné bez kvalitního zázemí pro odbornou laboratorní výuku. Přístrojové vybavení i infrastruktura laboratoří musí být srovnatelné s vybavením laboratoří, do kterých budou absolventi po ukončení studia nastupovat. Bez moderního přístrojového vybavení není možné zajistit kvalitní vysokoškolskou výuku studentů v rychle se rozvíjejících technických a přírodovědných oborech. Samozřejmostí je, že se studenti již během svého studia zapojují do kvalitního a aktuálního vědeckého výzkumu. Možnost zapojení studentů do práce vědeckých týmů, sledovat při práci na špičkových přístrojích své starší kolegy či pedagogy (renomované vědecké vzory) výrazně zvyšuje jejich motivaci při studiu.

Záměrem celého projektu Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab) je zajištění vysoké kvality vzdělání na VŠCHT Praha. Jedná se zejména o zajištění kvalitní laboratorní výuky pro všechny úrovně studia (bakalářské, magisterské a doktorské). Je nezbytné, aby si studenti v průběhu studia osvojili laboratorní návyky, naučili se moderní techniky a seznámili s prací na sofistikovaných přístrojích a zařízeních, se kterými se následně budou setkávat v praxi.

Věcná náplň projektu je rozdělena do následujících celků:

1) Stavební část – tato část zahrnuje rekonstrukce laboratoří a podpůrných laboratorních prostor v souladu se soudobými požadavky na kvalitní výuku a bezpečnost práce, případě na technické požadavky instalovaných přístrojů a zařízení.

Dále je součástí stavební části rekonstrukce 2 poslucháren, využívaných nejen pro výuku, ale také na prezentaci vědeckovýzkumných výsledků studentů. 

2) Přístroje a zařízení – tato finančně největší část projektu zahrnuje obnovu/doplnění stávajících či pořízení nových přístrojů do laboratoří základní celoškolské výuky, oborové výuky a vědeckovýzkumných laboratoří studentů doktorského studia.

3) IT infrastruktura – posílení a rozšíření dostupnosti IT infrastruktury (wifi, virtualizace) na všechna studentská pracoviště VŠCHT Praha v Dejvicích a to hlavně z důvodu zvýšení efektivnosti využití všech výukových možností a usnadnění studia studentům VŠCHT Praha.

 

 

šířka 450px

[iduzel] => 6471 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/o-projektu [skupina_www] => Array ( ) [url] => /o-projektu [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [6472] => stdClass Object ( [nazev] => Postup prací na projektu [seo_title] => Postup prací na projektu [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] =>

Ke dni 31. 12. 2015 byla ukončena realizace projektu Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab).

 • V průběhu realizace byly rekonstruovány posluchárny a laboratoře pro výuku o celkové ploše více než 2800 m2
 • Bylo zrealizováno více něž 200 výběrových řízení a nakoupeno vybavení pro výzkumné a výukové laboratoře v celkové ceně 511,5 mil. Kč
 • Byla dobudována síťová infrastruktura tak, aby s pomocí bezdrátové sítě byla celoplošně pokryta pracoviště VŠCHT a pořízena kompletní moderní technologie pro virtualizaci a streaming aplikací pro výuku.
 • Byly splněny všechny plánované cíle projektu
 • Výrazně se zvýšila kvalita zázemí pro výuku studentů všech úrovní studia.
 • Přístrojové vybavení i infrastruktura laboratoří jsou v současné době srovnatelné s vybavením laboratoří, do kterých budou absolventi po ukončení studia nastupovat.
  Tato skutečnost bude mít za následek vyšší úroveň laboratorních dovedností absolventů VŠCHT Praha a tím také na jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Prezentace: rekonstrukcepřístrojové vybavení 

[ikona] => [obrazek] => [obsah] =>

Duben 2015

 • 1. dubna vyšla tisková zpráva o získání Slinovacího zařízení Spark Plasma Sintering
 • 2. dubna byla slavnostně otevřena nová senzorická laboratoř

Březen 2015

 • 2. března byla slavnostně zahájena výuka v nových studentských laboratořích anorganické chemie

Únor 2015


Leden 2015

Další měsíc věnovaný intenzivní přípravě, vyhlašování a hodnocení veřejných zakázek.

Vyhlášeno bylo celkem 41 veřejných zakázek, z toho:

 • osm nadlimitních v ceně celkem téměř 47 mil. Kč bez DPH
 • sedm podlimitních v ceně téměř 20 mil. Kč bez DPH
 • dvacet čtyři zakázek v režimu VZMR celkem za 14 mil. Kč bez DPH

Informace o vyhlášených zakázkách jsou na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT 

Byly podepsány smlouvy na dodávku dalších 11 přístrojů od dodavatelů vybraných v rámci výběrových řízení.

V lednu byla podepsána smlouva s dodavatelem druhé části stavební rekonstrukce, tj. „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2015“. 21. 1. 2015 byly předány laboratoře zhotoviteli k realizaci 1. fáze této akce.

Byla vypracována a předložena 2. monitorovací zpráva o průběhu projektu, ve které jsou popsány jednotlivé splněné i plánované kroky realizace projektu za období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.  


Prosinec 2014

3. 12. 2014 byla řídícím orgánem schválena první monitorovací zpráva projektu KvaLab

Jsou vyhlašovány další veřejné zakázky na dodávku přístrojů

 • tři nadlimitní veřejné zakázky za téměř 9 mil. Kč
 • jedna podlimitní zakázka
 • dvě zakázky v režimu VZMR

 

10. 12. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na „Celoplošné pokrytí WiFi“

 

11. 12. 2014 byla podepsána první smlouva s dodavatelem přístroje pro projekt KvaLab a hned následovaly další podepsané smlouvy. Celkem v prosinci 2014 byly podepsány smlouvy na dodávku sedmi přístrojů v hodnotě více než 30 mil. Kč s DPH.

První přístroje budou do rekonstruovaných laboratoří dodány v únoru 2015.

 

Dne 23. 12. 2014 byla od zhotovitele, firmy Proxima, a.s., převzata „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2014“. Na tuto rekonstrukci navazuje vybavení rekonstruovaných laboratoří nábytkem, jehož dodavatel byl vybrán v rámci veřejné zakázky „Dodávka interiérového vybavení do rekonstruovaných laboratoří – 2014“.

 

Koncem prosince obdržela VŠCHT Praha první platbu na pokrytí nákladů, které byly v rámci projektu schváleny.

 


Listopad 2014

pokračujeme ve vyhlašování veřejných zakázek na dodávku přístrojů. Byly vyhlášeny:

 • tři nadlimitní veřejné zakázky z oblasti klíčových přístrojů v celkové ceně téměř 34 mil. Kč
 • jedna podlimitní veřejná zakázky na dodávku zboží
 • šest zakázek v režimu VZMR v celkovém objemu 4,8 mil. Kč
 • https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT

 

Pokračuje první etapa rekonstrukce výukových laboratoří tak, aby byla ukončena v plánovaném termínu, tj. do 100 dnů od převzetí staveniště.

 

Byl vybrán dodavatel na „Dodávku interiérového vybavení do rekonstruovaných laboratoří – 2014“.

 


Říjen 2014 – vyhlášení devíti nadlimitních veřejných zakázek na dodávku přístrojů v celkovém finančním objemu více než 49 mil. Kč:

 • Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2015“
 • Vyhlášení devíti veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele přístrojového vybavení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT

 

Září 2014 – probíhají informativní schůzky o zahájení realizace a potřebách projektu KvaLab

 • Intenzivní kompletace prvních zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám na dodavatele přístrojů a vybavení
 • Povinná kontrola zadávacích dokumentací odpovědnými pracovníky OP VaVpI a následné zapracování připomínek
 • Vyhlášení prvních šesti nadlimitních veřejných zakázek na dodávku přístrojů a vybavení v celkovém finančním objemu více než 70 mil. Kč. Informace o vyhlášených veřejných zakázkách je na profilu zadavatele 
 • Zpracování a odevzdání 1. monitorovací zprávy projektu

10. září 2014 – podepsána smlouva s dodavatelem na realizaci zakázky na stavební práce Rekonstrukce výukových laboratoří – 2014. Dne 15. září vybraný dodavatel, firma Proxima, a.s., převzal staveniště

5. září 2014 – byla zahájena realizace projektu č. CZ.1.05/4.1.00/16.0349 Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha – KvaLab

2. září 2014 – ministr školství, mládeže a tělovýchovy podepsal ROZHODNUTÍ o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace č. 0349/16/01


Červen – září 2014 – čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT, které je nezbytné pro zahájení realizace projektu.

Intenzivně komunikujeme s poskytovatelem podpory i fakultami VŠCHT Praha.

Nemarníme čas, připravujeme podklady pro zadávací dokumentace na veřejné zakázky, které by měly být v rámci projektu vyhlášeny.

Vyhlášení zakázky na dodavatele „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2014“ a zakázky Dodávka interiérového vybavení do rekonstruovaných laboratoří – 2014


Květen 2014 – příprava a schválení podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany VŠCHT Praha, doplnění všech požadovaných údajů do technického anexu 


Duben 2014 – vyhodnocení výzvy 3.4 OP VaVpI, projekty schválené pro financování


Únor – březen 2014 – příprava stavebních projektů pro rekonstrukci laboratorních celků


Leden 2014 – vypořádání formálních připomínek k projektové žádosti

8. ledna 2014 – odevzdána projektová žádost včetně studie proveditelnosti a všech dalších potřebných příloh, doplnění žádosti


Prosinec 2013 –  intenzivní kompletace studie proveditelnosti a podkladů pro projektovou žádost 


Listopad 2013 – kompletace podkladů a informací z fakult, příprava návrhu Studie proveditelnosti


Říjen 2013 – tvorba strategie projektu v souladu s výzvou 3.4, diskuse návrhu vedením školy

30. září 2013 – vyhlášení Výzvy č. 3. 4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.


Srpen – září 2013 – sběr podkladů pro koncepci návrhu projetu z pracovišť VŠCHT Praha


Červenec 2013 – příprava výzvy 3.4 pro podávání projektů ze strany OP VaVpI, formulace cílů a podmínek výzvy 


 

Projekt byl zahájen 1. ledna 2014, vlastní realizace projektu započala dne 5. září a předpokládané datum ukončení projektu je konec roku 2015.

šířka 450px

[iduzel] => 6472 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/harmonogram [skupina_www] => Array ( ) [url] => /harmonogram [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_galerie [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [6473] => stdClass Object ( [nazev] => Tiskové zprávy [seo_title] => Tiskové zprávy [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

šířka 450px

[iduzel] => 6473 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/tiskove-zpravy [skupina_www] => Array ( ) [url] => /tiskove-zpravy [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_submenu [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [6474] => stdClass Object ( [nazev] => Kontakty [seo_title] => Kontakty [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => dopis [obrazek] => [obsah] =>

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Odborný garant projektu
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
tel. 220 443 811
e-mail: milan.pospisil@vscht.cz

Na mapě jsou naše budovy v Dejvicích k nalezení takto


Zobrazit místo VŠCHT Praha kontakt na větší mapě

šířka 450px

[iduzel] => 6474 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/kontakty [skupina_www] => Array ( ) [url] => /kontakty [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_ikona [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10947] => stdClass Object ( [nazev] => Přístup odepřen [seo_title] => Přístup odepřen [seo_desc] => Chyba 403 [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => zamek [obrazek] => [obsah] =>

Nemáte přístup k obsahu stránky.

Zkontrolujte, zda jste v síti VŠCHT Praha, nebo se přihlaste (v pravém horním rohu stránek).

[iduzel] => 10947 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[error403] [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_ikona [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [1485] => stdClass Object ( [nazev] => Stránka nenalezena [seo_title] => Stránka nenalezena [seo_desc] => Chyba 404 [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Požadovaná stránka se na webu již nenachází. Kontaktuje prosím webmastera a upozorněte jej na chybu.

Pokud jste změnili jazyk stránek, je možné, že požadovaná stránka v překladu neexistuje. Pro pokračování prosím klikněte na home.  

Děkujeme!

[iduzel] => 1485 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[error404] [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 6451 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => web [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

DATA


stdClass Object
(
  [nazev] => Tiskové zprávy
  [seo_title] => Tiskové zprávy
  [seo_desc] => 
  [autor] => 
  [autor_email] => 
  [obsah] => 

šířka 450px

[submenuno] => [iduzel] => 6473 [platne_od] => 23.09.2014 12:31:00 [zmeneno_cas] => 23.09.2014 12:31:38.086752 [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Lenka Matějová [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/tiskove-zpravy [idvazba] => 7284 [cms_time] => 1518998375 [skupina_www] => Array ( ) [slovnik] => Array ( ) [poduzel] => stdClass Object ( [24992] => stdClass Object ( [nazev] => VŠCHT Praha ukončila projekt KvaLab [seo_title] => VŠCHT Praha ukončila projekt KvaLab [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Praha, 26. ledna - 760 milionů. 16 měsíců. 236 výběrových řízení. 2683 m² zrekonstruovaných laboratoří. Stovky nových přístrojů. Vysoká škola chemicko-technologická má za sebou největší investiční projekt své historie, který navíc zvládla zrealizovat v rekordně krátkém čase.

Projekt nesoucí název Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (dále jen KvaLab) byl oficiálně zahájen 5. září 2014 a ukončen 31. 12. 2015. „Povedla se nám naprosto mimořádná věc. Proinvestovali jsme 760 milionů korun během cca 1 kalendářního roku. A to vše za plného provozu školy, studenti nepřišli ani o hodinu výuky. Neukončili jsme žádný jiný grant, přitom na univerzitě de facto nebyl nikdo, koho by se realizace projektu nějakým způsobem nedotkla“, říká profesor Karel Melzoch, rektor VŠCHT Praha.

„Výsledek určitě stojí za toto extrémní nasazení a námahu, které jsme museli všichni podstoupit. Studenti a mladí výzkumníci teď mají k dispozici špičkové vybavení srovnatelné s vybavením na zahraničních univerzitách, v moderních firmách a excelentních výzkumných centrech vybudovaných v regionech mimo Prahu,“ doplňuje profesor Melzoch.

„Naše škola je postavená na výchově expertů pro praxi a výzkum. Máme bezkonkurenčně největší podíl laboratorní a projektové výuky. Proto si firmy a podniky našich absolventů tolik cení,“ vysvětluje docent Milan Pospíšil, prorektor pro strategie a rozvoj VŠCHT Praha. „Abychom své pověsti mohli dostát i v budoucnu, byla investice do laboratoří a přístrojů nezbytná pro zachování konkurenceschopnosti,“ dodává doc. Pospíšil, který měl řízení projektu KvaLab na starosti.

Přístroje za půl miliardy

Díky projektu se mohou současní i budoucí studenti naučit pracovat s řadou výjimečných přístrojů v celkové hodnotě přesahující půl miliardy korun.

Nejdražším zařízením je Skenovací elektronový mikroskop s lokální strukturní a chemickou analýzou za téměř 37 milionů Kč. Zcela unikátní i ve světovém měřítku je pak Emisní FTMW spektrometr, který bude mimo jiné sloužit pro výchovu doktorandů a základní výzkum v oblasti zdraví a bezpečnosti. Příkladem mohou být molekuly feromonů, pachových látek lidí a zvířat a další těkavé látky z rostlinné i živočišné říše. Předmětem výzkumu budou i složité organické molekuly, metabolity léčiv vydechované a vylučované pacienty.

Nově k dispozici je i špičkový plynový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním detektorem pro charakterizaci a autentifikaci složek potravinářských surovin a produktů nebo slinovací zařízení, které umí 23krát urychlit proces vývoje materiálů pro medicínské účely nebo pro extrémní podmínky. A mnoho dalších. Celkem byly pořízeny stovky špičkových přístrojů, 24 z nich pak s hodnotou nad 5 milionů Kč.

Posluchárny a laboratoře

Důležitou součástí projektu KvaLab byly rekonstrukce velkých poslucháren, které vyžadovaly citlivé stavební postupy. Cílem totiž bylo zabudování moderní přednášecí techniky a současně uchovat historický ráz poslucháren. Toho se docílilo repasí původního nábytkového vybavení.

Modernizovány byly také základní laboratoře anorganické, fyzikální i analytické chemie, kterými procházejí všichni studenti bakalářského studia. Celkem škola zrekonstruovala 2683 m² laboratoří a pomocných laboratorních místností.

Investice v rámci projektu KvaLab významně pomohly vyřešit pokrytí celého prostoru školy WiFi signálem a tzv. virtualizaci a streaming softwarových aplikací pro potřeby výuky. „Výsledkem je zcela komfortní prostředí, které umožňuje rychlé internetové připojení z jakéhokoli bodu VŠCHT a přístup ke všem výukovým i vědeckým materiálům. Samozřejmostí je stabilní uživatelský profil, dostupný na jakémkoli zařízení uvnitř i mimo školu bez nutnosti složitého nastavování a neustálého přihlašování,“ vysvětluje docent Pospíšil.

Financování

Rychlost realizace a objem investic v projektu KvaLab znamenaly pro VŠCHT Praha, která patří mezi menší veřejné vysoké školy, dříve nepředstavitelné nároky na administrativu a řízení. Během roku a čtvrt musela škola zrealizovat celkem 236 výběrových řízení a provést finanční operace přesahující polovinu běžného rozpočtu. „Navíc nám úplně nepomohl fakt, že financování probíhalo ex-post, na rozdíl od projektů řešených mimo Prahu, které bylo možné předfinancovat. V jedné fázi jsme si proto museli vypomoci i úvěrem,“ říká docent Pospíšil. Projekt KvaLab byl financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) – s podíly 85% ERDF a 15% SR – se spoluúčastí VŠCHT Praha ve výši 10%. 

„Bylo by asi hodně naivní předpokládat, že takto rozsáhlý projekt poběží zcela bez problémů. Ty se nevyhnuly ani nám, místy to bylo hodně hektické a někdy i téměř „na krev“, to když jsme museli některá výběrová řízení několikrát opakovat a čas nemilosrdně utíkal. Ale vše jsme nakonec zvládli a odměnou pro nás i studenty je špičkově vybavená univerzita, která je připravená vychovávat špičkové odborníky pro praxi a udávat tón v českém i mezinárodním výzkumu,“ uzavírá rektor Melzoch.

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je špičková výzkumná technická univerzita s nadregionálním dosahem. Kromě odborného vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech realizuje kvalitní základní a aplikovaný výzkum v širokém spektru chemických, technologických, inženýrských, materiálových, biochemických, biotechnologických, farmaceutických a potravinářských oborů.

Posláním vysoké školy je výchova jak kvalitních vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výrobní praxi, veřejnou a státní správu, tak i špičkových výzkumných a vědeckých pracovníků. VŠCHT Praha byla založena v roce 1952 a v současné době ji tvoří čtyři fakulty – Fakulta chemické technologie, Fakulta technologie ochrany prostředí, Fakulta potravinářské a biochemické technologie a Fakulta chemicko-inženýrská.

šířka 450px

 

Kontakt pro novináře: Michal.Janovsky@vscht.cz 

[poduzel] => stdClass Object ( [24996] => stdClass Object ( [nadpis] => [iduzel] => 24996 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => galerie [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 24992 [canonical_url] => //www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/24991/ukonceni-kvalab [skupina_www] => Array ( ) [url] => /tiskove-zpravy/ukonceni-kvalab [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [14340] => stdClass Object ( [nazev] => VŠCHT Praha investuje 800 milionů do vybavení pro studenty [seo_title] => VŠCHT Praha investuje 800 milionů do vybavení pro studenty [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] =>

Praha, 2. března 2015 – Studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze dostali k dispozici nově zrekonstruované laboratoře anorganické chemie. V pondělí 2. března jim je symbolicky předal rektor univerzity Karel Melzoch. Jedná se o první hmatatelný výstup velkého projektu Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab), do něhož škola vstoupila v loňském roce.

[ikona] => [obrazek] => IMG_0421.jpg [obsah] =>

Celkem bude proinvestováno přes 800 milionů korun s jediným cílem: vytvořit studentům špičkové podmínky pro kvalitní vzdělávání. „Na konci projektu, který nás všechny stojí spoustu energie, bude, s nadsázkou řečeno, nová VŠCHT,“ vysvětluje Milan Pospíšil, prorektor pro strategii a rozvoj.

Projekt modernizace je rozdělen do tří hlavních částí. V rámci stavební části dochází k rekonstrukci výukových laboratoří a poslucháren, na kterou navazuje fáze nákupu přístrojů pro základní, oborové a výzkumné laboratoře. Třetím pilířem projektu je celoplošné pokrytí školy wi-fi sítí a virtualizace softwarových aplikací. Celkem 29 položek klíčového vybavení přesahuje svou hodnotou hranici pěti milionů korun bez DPH, některé přístroje pak budou v rámci celé České republiky jedinečné.

„Podstatné je, že celá investice bude mít zcela zásadní přínos pro naše studenty. Naše univerzita dbá na vysoký podíl praktické laboratorní a projektové výuky, což bude nyní podpořeno špičkovým vybavením,“ říká prorektor Pospíšil.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze do projektu financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) vstoupila i přes 10% spoluúčast a s vědomím, že všechny tři části budou realizovány během plného provozu školy. Jen v lednu bylo například vyhlášeno 41 veřejných zakázek. Předpokládané datum ukončení projektu je prosinec letošního roku.

Detaily projektu „KvaLab“

Základním cílem projektu je připravit kvalitní zázemí pro výuku studentů všech úrovní studia tak, aby bylo možné udržet, případně zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce, a to nejen v ČR, ale také v celé Evropě.

Studenti přicházejí ze středních škol s minimálními zkušenostmi, nebo zcela bez základních znalostí práce v laboratoři. Výjimku tvoří pouze studenti chemických průmyslových škol a několika gymnázií. Práce v laboratoři je základní dovedností, která je od absolventů VŠCHT Praha vyžadována jejich zaměstnavateli jak v průmyslové, tak i ve výzkumné sféře. Je proto nezbytné, aby studenti získali potřebné praktické dovednosti v průběhu studia.

Zajistit i nadále vysokou konkurenceschopnost absolventů VŠCHT Praha na trhu práce není možné bez kvalitního zázemí pro odbornou laboratorní výuku. Přístrojové vybavení i infrastruktura laboratoří musí být srovnatelné s vybavením laboratoří, do kterých budou absolventi po ukončení studia nastupovat. Bez moderního přístrojového vybavení není možné zajistit kvalitní vysokoškolskou výuku studentů v rychle se rozvíjejících technických a přírodovědných oborech. Samozřejmostí je, že se studenti již během svého studia zapojují do kvalitního a aktuálního vědeckého výzkumu. Možnost zapojení studentů do práce vědeckých týmů, sledovat při práci na špičkových přístrojích své starší kolegy či pedagogy (renomované vědecké vzory) výrazně zvyšuje jejich motivaci při studiu.

Věcná náplň projektu je rozdělena do následujících celků:

1) Stavební část – tato část zahrnuje rekonstrukce laboratoří a podpůrných laboratorních prostor v souladu se soudobými požadavky na kvalitní výuku a bezpečnost práce, případě na technické požadavky instalovaných přístrojů a zařízení.

Dále je součástí stavební části rekonstrukce 2 poslucháren, využívaných nejen pro výuku, ale také na prezentaci vědeckovýzkumných výsledků studentů.

2) Přístroje a zařízení – tato finančně největší část projektu zahrnuje obnovu/doplnění stávajících či pořízení nových přístrojů do laboratoří základní celoškolské výuky, oborové výuky a vědeckovýzkumných laboratoří studentů doktorského studia.

3) IT infrastruktura – posílení a rozšíření dostupnosti IT infrastruktury (wifi, virtualizace) na všechna studentská pracoviště VŠCHT Praha v Dejvicích a to hlavně z důvodu zvýšení efektivnosti využití všech výukových možností a usnadnění studia studentům VŠCHT Praha.

Co umí nové laboratoře? 

Nově zrekonstruovanými laboratořemi anorganické chemie projde každoročně více než 700 studentů bakalářských programů. Kromě renovace dlažeb a nábytku přibylo v rámci projektu „KvaLab“ nové vysoce odolné keramické obložení digestoří. Nová ventilace poskytuje lepší teplotní regulaci odpovídající evropským normám. Laboratoře byly též vybaveny přívodem plynu a bylo zavedeno centrální vakuum s pojistným systémem podtlakové filtrace.

Přístrojové vybavení čítá stolní rentgenové difraktometry, IR spektrometry pro charakterizaci chemických látek, potenciostaty na elektrochemické procesy, UV- VIS spektrometry pro studium a kvantifikaci koordinačních komplexů a další. Celková cena všech přístrojů se pohybuje na hranici 11 milionů Kč.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je špičková výzkumná technická univerzita s nadregionálním dosahem. Kromě odborného vzdělávání realizuje kvalitní základní a aplikovaný výzkum v širokém spektru chemických, technologických, inženýrských, materiálových, biochemických, biotechnologických, farmaceutických a potravinářských oborů. Posláním vysoké školy je výchova jak kvalitních vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výrobní praxi, veřejnou a státní správu, tak i špičkových výzkumných a vědeckých pracovníků. VŠCHT Praha byla založena v roce 1952 a v současné době ji tvoří čtyři fakulty – Fakulta chemické technologie, Fakulta technologie ochrany prostředí, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Fakulta chemicko-inženýrská.

 

výška 215px 

 

[poduzel] => stdClass Object ( [14341] => stdClass Object ( [nadpis] => Nové laboratoře [iduzel] => 14341 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => galerie [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 14340 [canonical_url] => //www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/12763/vscht-investuje-do-vybaveni [skupina_www] => Array ( ) [url] => /tiskove-zpravy/vscht-investuje-do-vybaveni [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_obrazek [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [6537] => stdClass Object ( [nazev] => OP VaVpI podpořil zkvalitnění laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha [seo_title] => OP VaVpI podpořil zkvalitnění laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Praha, 23. září 2014 - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) získala finanční prostředky z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) na projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab). Projekt bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality zázemí pro praktickou laboratorní výuku studentů všech úrovní studia VŠCHT Praha tak, aby bylo možné udržet, případně zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

„Očekáváme, že realizace projektu významně zlepší studijní prostředí a zvýší kvalitu znalostí absolventů VŠCHT Praha, a tím i jejich uplatnění na trhu práce v České republice i v Evropě,“ říká doc. Milan Pospíšil, prorektor VŠCHT Praha, který je zároveň garantem projektu.

V rámci realizace projektu se VŠCHT Praha zaměří na výrazné zlepšení podmínek pro laboratorní výuku studentů. Bude provedena rekonstrukce části stávajících laboratoří a poslucháren. Současně budou do základních, oborových i vědeckovýzkumných studentských laboratoří pořízeny nové přístroje a zařízení, která odpovídají současné úrovni technického a technologického vybavení průmyslových podniků i výzkumných institucí.

Studenti se díky kvalitnějšímu vybavení v průběhu studia naučí používat moderní metody a laboratorní techniky a seznámí se s prací na sofistikovaných přístrojích a zařízeních, s nimiž se následně budou setkávat v praxi.

Projekt byl zahájen 1. ledna letošního roku, vlastní realizace projektu započala dne 5. září 
a předpokládané datum ukončení projektu je konec roku 2015.

Více informací najdete na: http://kvalab.vscht.cz/

Kontaktní osoba: doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., tel. 220 443 811, e-mail: milan.pospisil@vscht.cz

 šířka 450px

[poduzel] => stdClass Object ( [6538] => stdClass Object ( [nazev] => Kontaktní osoba: [barva_pozadi] => cervena [uslideru] => false [text] =>

doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.,
e 220 443 811,
milan.pospisil@vscht.cz

[iduzel] => 6538 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => infobox [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 6537 [canonical_url] => //www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/5325/op-vavpi [skupina_www] => Array ( ) [url] => /tiskove-zpravy/op-vavpi [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [15869] => stdClass Object ( [nazev] => VŠCHT Praha má novou senzorickou laboratoř [seo_title] => VŠCHT Praha má novou senzorickou laboratoř [seo_desc] => [autor] => Michal Janovský [autor_email] => Michal.Janovsky@vscht.cz [perex] =>

Praha, 2. dubna - Nejen nutriční hodnota, ale i senzorická jakost, chuť, vůně či vzhled jsou důležitými atributy, které rozhodují o úspěchu potravinových výrobků na trhu. K analýze těchto charakteristických vlastností má nyní VŠCHT Praha vytvořeny ideální podmínky, a to v podobě nové senzorické laboratoře. 2. dubna ji za účasti vedení školy slavnostně otevřela profesorka Jana Hajšlová se svým týmem z Ústavu analýzy potravin a výživy.

[ikona] => [obrazek] => IMG_2372-1.jpg [obsah] =>

S laboratoří budou jistě spolupracovat i další ústavy. „Věřím, že můžeme spojovat odborníky i přes hranice Fakulty potravinářské a biochemické technologie,“ myslí si profesorka Hajšlová.

Nová laboratoř, která odpovídá příslušné ISO normě, nabízí dvanáct pracovních boxů namísto dosavadních šesti. Hodnotitelům poskytuje výrazně lepší vybavení a přináší také prostor pro diskuzní panel a interaktivní výuku. Vybudována byla v rámci velkého investičního projektu KvaLab, jehož cílem je vytvořit studentům špičkové podmínky pro kvalitní vzdělávání. Hlavní činností v laboratoři tak bude logicky výuka senzorické analýzy.

„V oblasti vědy budeme dále rozvíjet metodiku senzorického hodnocení, studium vnímání chutí a vůní nebo zkoumání těkavých látek v potravinách ve spojení s instrumentálními metodami,“ říká docentka Zdeňka Panovská, vedoucí laboratoře. „Mezi další oblasti zájmu patří mimo kritické hodnocení senzorické jakosti nových typů potravin i testy jejich skladovatelnosti,“ doplňuje.

Velkým cílem do budoucna je získání akreditace a, jak již bylo naznačeno, propojení instrumentální a senzorické analýzy.

šířka 450px

[poduzel] => stdClass Object ( [15870] => stdClass Object ( [nadpis] => [iduzel] => 15870 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => galerie [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 15869 [canonical_url] => //www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/12763/15869 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /tiskove-zpravy/15869 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_galerie [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [15849] => stdClass Object ( [nazev] => VŠCHT Praha získala unikátní přístroj. Pomůže v medicíně i energetice [seo_title] => VŠCHT Praha získala unikátní přístroj. Pomůže v medicíně i energetice [seo_desc] => [autor] => Michal Janovský [autor_email] => michal.janovsky@vscht.cz [perex] =>

Praha, 1. dubna - Třiadvacetinásobné zrychlení dosavadního výrobního procesu. Bezprecedentní zachování kvality vstupního materiálu. Využití při vývoji biomateriálů pro medicínské účely nebo materiálů pro extrémní podmínky.

 

[ikona] => [obrazek] => IMG_2464-4.jpg [obsah] =>

To vše s sebou přináší nový výzkumný přístroj, který za 9 milionů získala a zprovoznila Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. 

Slinovací zařízení Spark Plasma Sintering nemá v České republice z hlediska svých parametrů konkurenci. „Umožní nám posunout naše výzkumné možnosti na novou úroveň,“ říká doc. Pavel Novák, proděkan Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha. „Princip je přitom jednoduchý. Do přístroje nasypete prášek a za 20 – 40 minut vám vypadne slinutý kompaktní materiál, jehož vlastnosti můžete okamžitě zkoumat a porovnávat s teoretickými předpoklady,“ vysvětluje Novák.

Klíčové jsou přitom dvě věci. Celý proces se díky novému zařízení extrémně zrychlí, a tím pádem se stejným způsobem zrychlí i vývoj nových materiálů, z nichž se vyrábí katalyzátory do automobilů, náhrady lidských kostí nebo třeba extrémně zatěžované části leteckých motorů.

Zároveň, což je také zásadní, nedochází k degradaci materiálu. „Když to řeknu laicky, tak například nanomateriály zůstanou skutečně nanomateriály. Což předešlý proces díky svému celodennímu trvání neumožňoval.“

VŠCHT získala přístroj v rámci velkého investičního projektu KvaLab, během nějž investuje do vybavení laboratoří 800 milionů korun. Přístroj se proto chystá zařadit do výuky studentů. „Nebývá zrovna běžné dát takový nástroj k dispozici studentům. Ale naše škola je založena na propojování kvalitního teoretického vzdělání s intenzivní praxí, takže této tradici rádi dostojíme i tentokrát,“ potvrzuje Novák.

→ vystoupení doc. Nováka v rádiu (archiv pořadu Meteor 4. 4. v 8:05)

 šířka 450px

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 15849 [canonical_url] => //www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/12763/15849 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /tiskove-zpravy/15849 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_obrazek [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [8399] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [8400] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => kvalab6.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 8400 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [8401] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => kvalab8.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 8401 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 8399 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_submenu [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi