Nepřihlášený uživatel
iduzel: 6470
idvazba: 7281
šablona: stranka
čas: 24.6.2024 00:59:20
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 6470
idvazba: 7281
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kvalab.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home'
iduzel: 6470
path: 8549/6011/6448/6451/6470
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab)

Registrační číslo projektu: 1.05/4.1.00/16.0349
Operační program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Prioritní osa: Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Výzva: Výzva 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem   

Celková schválená výše dotace:          806 068 660,00 Kč
Zdroje financování:  
ERDF  465 907 685,48 Kč
SR                82 219 003,32 Kč
Programové financování    257 941 971,20 Kč

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality zázemí pro praktickou laboratorní výuku studentů všech úrovní studia VŠCHT Praha tak, aby bylo možné udržet, případně zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

V rámci realizace projektu se VŠCHT Praha zaměří na výrazné zlepšení podmínek pro laboratorní výuku studentů. Bude provedena rekonstrukce části stávajících laboratoří a poslucháren. Současně budou do základních, oborových i vědeckovýzkumných studentských laboratoří pořízeny nové přístroje a zařízení, která odpovídají současné úrovni technického a technologického vybavení průmyslových podniků i výzkumných institucí.

Studenti se díky kvalitnějšímu vybavení v průběhu studia naučí používat moderní metody a laboratorní techniky a seznámí se s prací na sofistikovaných přístrojích a zařízeních, s nimiž se následně budou setkávat v praxi.

Projekt byl zahájen 1. ledna 2014, vlastní realizace projektu započala dne 5. září 2014 a předpokládané datum ukončení projektu je konec roku 2015.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.,  tel. 220 443 811, e-mail: milan.pospisil@vscht.cz

šířka 450px

Aktualizováno: 13.4.2017 15:25, Autor: Jan Kříž

Kontakt

doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  
b milan.pospisil@vscht.cz
e 220 443 811

×


A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi