Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab)
iduzel: 6471
idvazba: 7282
šablona: stranka
čas: 25.2.2024 05:41:09
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 6471
idvazba: 7282
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kvalab.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-projektu'
iduzel: 6471
path: 8549/6011/6448/6451/6471
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab)

Cíle projektu

Základním cílem projektu je připravit kvalitní zázemí pro výuku studentů všech úrovní studia tak, aby bylo možné udržet, případně zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce, a to nejen v ČR, ale také v celé Evropě.

Studenti přicházejí ze středních škol s minimálními zkušenostmi, nebo zcela bez základních znalostí práce v laboratoři. Výjimku tvoří pouze studenti chemických průmyslových škol a několika gymnázií. Práce v laboratoři je základní dovedností, která je od absolventů VŠCHT Praha vyžadována jejich zaměstnavateli jak v průmyslové, tak i ve výzkumné sféře. Je proto nezbytné, aby studenti získali potřebné praktické dovednosti v průběhu studia.

Zajistit i nadále vysokou konkurenceschopnost absolventů VŠCHT Praha na trhu práce není možné bez kvalitního zázemí pro odbornou laboratorní výuku. Přístrojové vybavení i infrastruktura laboratoří musí být srovnatelné s vybavením laboratoří, do kterých budou absolventi po ukončení studia nastupovat. Bez moderního přístrojového vybavení není možné zajistit kvalitní vysokoškolskou výuku studentů v rychle se rozvíjejících technických a přírodovědných oborech. Samozřejmostí je, že se studenti již během svého studia zapojují do kvalitního a aktuálního vědeckého výzkumu. Možnost zapojení studentů do práce vědeckých týmů, sledovat při práci na špičkových přístrojích své starší kolegy či pedagogy (renomované vědecké vzory) výrazně zvyšuje jejich motivaci při studiu.

Záměrem celého projektu Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab) je zajištění vysoké kvality vzdělání na VŠCHT Praha. Jedná se zejména o zajištění kvalitní laboratorní výuky pro všechny úrovně studia (bakalářské, magisterské a doktorské). Je nezbytné, aby si studenti v průběhu studia osvojili laboratorní návyky, naučili se moderní techniky a seznámili s prací na sofistikovaných přístrojích a zařízeních, se kterými se následně budou setkávat v praxi.

Věcná náplň projektu je rozdělena do následujících celků:

1) Stavební část – tato část zahrnuje rekonstrukce laboratoří a podpůrných laboratorních prostor v souladu se soudobými požadavky na kvalitní výuku a bezpečnost práce, případě na technické požadavky instalovaných přístrojů a zařízení.

Dále je součástí stavební části rekonstrukce 2 poslucháren, využívaných nejen pro výuku, ale také na prezentaci vědeckovýzkumných výsledků studentů. 

2) Přístroje a zařízení – tato finančně největší část projektu zahrnuje obnovu/doplnění stávajících či pořízení nových přístrojů do laboratoří základní celoškolské výuky, oborové výuky a vědeckovýzkumných laboratoří studentů doktorského studia.

3) IT infrastruktura – posílení a rozšíření dostupnosti IT infrastruktury (wifi, virtualizace) na všechna studentská pracoviště VŠCHT Praha v Dejvicích a to hlavně z důvodu zvýšení efektivnosti využití všech výukových možností a usnadnění studia studentům VŠCHT Praha.

 

 

šířka 450px

Aktualizováno: 24.11.2014 16:17, Autor:

Kontakt

doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  
b milan.pospisil@vscht.cz
e 220 443 811

×


A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi