Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení
iduzel: 10782
idvazba: 12664
šablona: stranka
čas: 24.6.2024 00:43:42
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 10782
idvazba: 12664
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kvalab.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/klicove-vybaveni'
iduzel: 10782
path: 8549/6011/6448/6451/10782
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Klíčové vybavení

Probíhající zakázky můžete sledovat na profilu zadavatele

Klíčové vybavení / funkční modul

Počet kusů položky

Plán zahájení VZ pořízení

1 - Skenovací elektronový mikroskop s lokální strukturní a chemickou analýzou (SEM – LSCA)

1

2015

2 - Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

1

2015

3 - Celoplošné pokrytí WiFi

1

2014/15

4 - Duální monokrystalový difraktometr s mikrofokusní RTG lampou

1

2014/15

5 - 3D strukturní iluminační mikroskop (3D SIM)

1

2015

6 - Biočipová platforma (BP)

1

2015

7 - Systém pro skenovací optickou mikroskopii blízkého pole v infračervené oblasti (IR-SNOM)

1

2015

8 - Virtualizace a streaming aplikací pro potřeby výuky

1

2014/15

9 - Průtokový cytometr se sorterem

1

2015

10 - Platforma pro vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrii (LC-HRMS)

s robotickou sample praparation unit a ambientním iontovým zdrojem

1

2015

11 - Vysokorozlišující hmotnostní spektrometr a trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem (GC-HR-MS a GC-TSQ)

1

2014/15

12 - Vybavení Laboratoře biochemie

1

2014/15

13 - Ion mobility quadrupol time of flight spectrometr (IMS-QTOF) pro metabolomické studie

1

2015

14 - Spektrometr nukleární magnetické resonance (NMR)

1

2014/15

15- Ultra high-performance liquid chromatography s detektorem typu QTOF  (UHPLC-QTOF)

1

2014/15

16 - Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS)

1

2015

17 - Vysokoteplotní CVD proces

1

2015

18 - Biotechnologická laboratoř (BL)

1

2015

19 - Obnova přístroje ESCA (povrchová analýza)

1

2014/15

20 - Slinovací zařízení „Spark Plasma Sintering“ (SPS)

1

2014/15

21 - Terahertzový spektrometr (THZS)

1

2014/15

22 - XRD pro tenké vrstvy a prášky (XRD)

1

2014/15

23 - HPLC/SFC systém pro preparativní enantioseparace (HPLC/SFC)

1

2014/15

24 - Plynový chromatograf s tandemovým  MS detektorem typu time-of flight´ (GC-Q/TOF MS)

1

2015

25 - Laditelný PL spektrometr (PL)

1

2014/15

26 - Výkonný systém pro vědecko-technické výpočty

1

2014/15

27 - Mikroskop atomárních sil (AFM) s vysokoteplotní celou a elektrochemickým skenováním

1

2014/15

28 - Integrovaný systém pro termickou analýzu (TGA-DTA-DSC)

1

2014/15

29 - Vysokoúčinná/ultraúčinná kapalinová chromatografie s detekcí diodovým polem a hmotnostní spektrometrií (LC/DAD/MS/MS)

1

2015

 Celkem

29

X

Aktualizováno: 2.12.2014 13:07, Autor:

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi