Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Postup prací na projektu
iduzel: 6472
idvazba: 7283
šablona: stranka_galerie
čas: 24.6.2024 02:25:39
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 6472
idvazba: 7283
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kvalab.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/harmonogram'
iduzel: 6472
path: 8549/6011/6448/6451/6472
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Postup prací na projektu

Ke dni 31. 12. 2015 byla ukončena realizace projektu Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab).

 • V průběhu realizace byly rekonstruovány posluchárny a laboratoře pro výuku o celkové ploše více než 2800 m2
 • Bylo zrealizováno více něž 200 výběrových řízení a nakoupeno vybavení pro výzkumné a výukové laboratoře v celkové ceně 511,5 mil. Kč
 • Byla dobudována síťová infrastruktura tak, aby s pomocí bezdrátové sítě byla celoplošně pokryta pracoviště VŠCHT a pořízena kompletní moderní technologie pro virtualizaci a streaming aplikací pro výuku.
 • Byly splněny všechny plánované cíle projektu
 • Výrazně se zvýšila kvalita zázemí pro výuku studentů všech úrovní studia.
 • Přístrojové vybavení i infrastruktura laboratoří jsou v současné době srovnatelné s vybavením laboratoří, do kterých budou absolventi po ukončení studia nastupovat.
  Tato skutečnost bude mít za následek vyšší úroveň laboratorních dovedností absolventů VŠCHT Praha a tím také na jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Prezentace: rekonstrukcepřístrojové vybavení 

Duben 2015

 • 1. dubna vyšla tisková zpráva o získání Slinovacího zařízení Spark Plasma Sintering
 • 2. dubna byla slavnostně otevřena nová senzorická laboratoř

Březen 2015

 • 2. března byla slavnostně zahájena výuka v nových studentských laboratořích anorganické chemie

Únor 2015


Leden 2015

Další měsíc věnovaný intenzivní přípravě, vyhlašování a hodnocení veřejných zakázek.

Vyhlášeno bylo celkem 41 veřejných zakázek, z toho:

 • osm nadlimitních v ceně celkem téměř 47 mil. Kč bez DPH
 • sedm podlimitních v ceně téměř 20 mil. Kč bez DPH
 • dvacet čtyři zakázek v režimu VZMR celkem za 14 mil. Kč bez DPH

Informace o vyhlášených zakázkách jsou na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT 

Byly podepsány smlouvy na dodávku dalších 11 přístrojů od dodavatelů vybraných v rámci výběrových řízení.

V lednu byla podepsána smlouva s dodavatelem druhé části stavební rekonstrukce, tj. „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2015“. 21. 1. 2015 byly předány laboratoře zhotoviteli k realizaci 1. fáze této akce.

Byla vypracována a předložena 2. monitorovací zpráva o průběhu projektu, ve které jsou popsány jednotlivé splněné i plánované kroky realizace projektu za období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.  


Prosinec 2014

3. 12. 2014 byla řídícím orgánem schválena první monitorovací zpráva projektu KvaLab

Jsou vyhlašovány další veřejné zakázky na dodávku přístrojů

 • tři nadlimitní veřejné zakázky za téměř 9 mil. Kč
 • jedna podlimitní zakázka
 • dvě zakázky v režimu VZMR

 

10. 12. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na „Celoplošné pokrytí WiFi“

 

11. 12. 2014 byla podepsána první smlouva s dodavatelem přístroje pro projekt KvaLab a hned následovaly další podepsané smlouvy. Celkem v prosinci 2014 byly podepsány smlouvy na dodávku sedmi přístrojů v hodnotě více než 30 mil. Kč s DPH.

První přístroje budou do rekonstruovaných laboratoří dodány v únoru 2015.

 

Dne 23. 12. 2014 byla od zhotovitele, firmy Proxima, a.s., převzata „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2014“. Na tuto rekonstrukci navazuje vybavení rekonstruovaných laboratoří nábytkem, jehož dodavatel byl vybrán v rámci veřejné zakázky „Dodávka interiérového vybavení do rekonstruovaných laboratoří – 2014“.

 

Koncem prosince obdržela VŠCHT Praha první platbu na pokrytí nákladů, které byly v rámci projektu schváleny.

 


Listopad 2014

pokračujeme ve vyhlašování veřejných zakázek na dodávku přístrojů. Byly vyhlášeny:

 • tři nadlimitní veřejné zakázky z oblasti klíčových přístrojů v celkové ceně téměř 34 mil. Kč
 • jedna podlimitní veřejná zakázky na dodávku zboží
 • šest zakázek v režimu VZMR v celkovém objemu 4,8 mil. Kč
 • https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT

 

Pokračuje první etapa rekonstrukce výukových laboratoří tak, aby byla ukončena v plánovaném termínu, tj. do 100 dnů od převzetí staveniště.

 

Byl vybrán dodavatel na „Dodávku interiérového vybavení do rekonstruovaných laboratoří – 2014“.

 


Říjen 2014 – vyhlášení devíti nadlimitních veřejných zakázek na dodávku přístrojů v celkovém finančním objemu více než 49 mil. Kč:

 • Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2015“
 • Vyhlášení devíti veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele přístrojového vybavení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT

 

Září 2014 – probíhají informativní schůzky o zahájení realizace a potřebách projektu KvaLab

 • Intenzivní kompletace prvních zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám na dodavatele přístrojů a vybavení
 • Povinná kontrola zadávacích dokumentací odpovědnými pracovníky OP VaVpI a následné zapracování připomínek
 • Vyhlášení prvních šesti nadlimitních veřejných zakázek na dodávku přístrojů a vybavení v celkovém finančním objemu více než 70 mil. Kč. Informace o vyhlášených veřejných zakázkách je na profilu zadavatele 
 • Zpracování a odevzdání 1. monitorovací zprávy projektu

10. září 2014 – podepsána smlouva s dodavatelem na realizaci zakázky na stavební práce Rekonstrukce výukových laboratoří – 2014. Dne 15. září vybraný dodavatel, firma Proxima, a.s., převzal staveniště

5. září 2014 – byla zahájena realizace projektu č. CZ.1.05/4.1.00/16.0349 Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha – KvaLab

2. září 2014 – ministr školství, mládeže a tělovýchovy podepsal ROZHODNUTÍ o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace č. 0349/16/01


Červen – září 2014 – čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT, které je nezbytné pro zahájení realizace projektu.

Intenzivně komunikujeme s poskytovatelem podpory i fakultami VŠCHT Praha.

Nemarníme čas, připravujeme podklady pro zadávací dokumentace na veřejné zakázky, které by měly být v rámci projektu vyhlášeny.

Vyhlášení zakázky na dodavatele „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2014“ a zakázky Dodávka interiérového vybavení do rekonstruovaných laboratoří – 2014


Květen 2014 – příprava a schválení podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany VŠCHT Praha, doplnění všech požadovaných údajů do technického anexu 


Duben 2014 – vyhodnocení výzvy 3.4 OP VaVpI, projekty schválené pro financování


Únor – březen 2014 – příprava stavebních projektů pro rekonstrukci laboratorních celků


Leden 2014 – vypořádání formálních připomínek k projektové žádosti

8. ledna 2014 – odevzdána projektová žádost včetně studie proveditelnosti a všech dalších potřebných příloh, doplnění žádosti


Prosinec 2013 –  intenzivní kompletace studie proveditelnosti a podkladů pro projektovou žádost 


Listopad 2013 – kompletace podkladů a informací z fakult, příprava návrhu Studie proveditelnosti


Říjen 2013 – tvorba strategie projektu v souladu s výzvou 3.4, diskuse návrhu vedením školy

30. září 2013 – vyhlášení Výzvy č. 3. 4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.


Srpen – září 2013 – sběr podkladů pro koncepci návrhu projetu z pracovišť VŠCHT Praha


Červenec 2013 – příprava výzvy 3.4 pro podávání projektů ze strany OP VaVpI, formulace cílů a podmínek výzvy 


 

Projekt byl zahájen 1. ledna 2014, vlastní realizace projektu započala dne 5. září a předpokládané datum ukončení projektu je konec roku 2015.

šířka 450px

Postup projektu ve fotografiích

Podání žádosti
Podání projektu
Podání projektu
107 AS11
107 A11
Otevření laboratoří senzoriky 2
Otevření laboratoří senzoriky 1
Otevření laboratoří senzoriky 3
Otevření laboratoří anorganické chemie 1
Otevření laboratoří anorganické chemie 4
Otevření laboratoří anorganické chemie 2
Otevření laboratoří anorganické chemie 3
A154_1
A154_2
A154_3
A154_4
A154_5
A154_6
A154_7
A154_8
A158_1
A158_2
A158_3
A158_4
A159_1
A159_2
A159_3
A159_4
A159_5
A159_6
A159_7
A159_8
Unikátní přístroj FCHT 2
Unikátní přístroj FCHT 1
Unikátní přístroj FCHT 3

Aktualizováno: 7.1.2016 17:02, Autor:

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi