Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Biočipová platforma (BP)
iduzel: 10862
idvazba: 12792
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 01:28:55
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biočipová platforma (BP)

→ Otevřená zakázka (do 15.12.2014)

Charakteristické vlastnosti:

  • Instalovaná technologie umožňující zjišťování veškerých nukleových kyselin a dalších vybraných biomarkerů (protein ad.) jednotlivě nebo v polích s vysokým počtem biomarkerových sond (včetně polí sond odpovídajících biologickým vzorkům) z jakéhokoliv organismu.
  • Biočiová platforma sestávající z kompatibilních jednotek k izolaci DNA a proteinů z biologických matric.
  • Zařízení umožňující PCR amplifikaci genetického materiálu, hybridizaci, laserové skenování a robotický tisk microarrays ke screeningu biologických vzorků a umožňující screening tisíců biologických vzorků na 1 microarray.
  • Součástí bude vyhodnocovací software a patentované licence ke genotypování a technologii tisku.

 

Účel pořizovaného vybavení:

  • Hlavním účelem pořízení je umožnit genomicko-proteomický výzkum a tím přispět ke zvýšení vědecko-výzkumného potenciálu v souladu se základními vědecko-výzkumnými cíli VŠCHT Praha a připojit se ke špičce v mezinárodním výzkumu v této oblasti. Plánovaná linka na tisk a analýzu biočipů uspokojí řadu aktuálních požadavků, které s sebou přináší řada v současné době na VŠCHT Praha realizovaných studijních oborů i studentských závěrečných prací řešených v rámci výzkumných projektů.
  • Technologie bude každoročně využívána studenty doktorského, magisterského i studenty bakalářského studia oborů Nanomateriály, Léčiva a biomateriály, Syntéza léčiv, Biotechnologie, Mikrobiologie, Obecná a aplikovaná biochemie. Studenti těchto velmi perspektivních oborů se seznámí se způsobem zpracování vzorků s přihlédnutím ke specifickým parametrům různých biologických matric. Studenti se naučí obsluhovat zařízení a analyzovat získaná data převážně z medicinálních, ale i dalších oborů.
  • Účelem biočipové platformy je umožnění vzniku špičkového pracoviště zaměřeného na genomicko-proteomickou diagnostiku 21. století s hlavním záměrem na výzkum v oblasti personalizované medicíny, populačního screeningu a dalších studií na geneticko-proteomické bázi. Tato průlomová platforma je založená zejména na mikročipové technologii, která bude poskytovat jak klasickou syntézu a analýzu pomocí mikročipů určených pro analýzu jednotek biologických vzorků, tak revoluční patentovanou inovaci umožňující pomocí jednotek mikročipů provádět populační screening schopný odhalování a monitorování geneticko-proteomických jevů ve statisticky významném zastoupení.
Aktualizováno: 2.12.2014 13:05, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit mobilní verzi