Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Obnova přístroje ESCA (povrchová analýza)
iduzel: 10882
idvazba: 12821
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 01:21:35
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Obnova přístroje ESCA (povrchová analýza)

Charakteristické vlastnosti:

 • Plánujeme rozšíření možností využití a obnovu stávajícího přístroje pro analýzu povrchů.
 • Obnova soustavy chaneltronů.
 • Iontové dělo vhodné pro organické látky.
 • Manipulátor s rotací držáku vzorků pro analyzační komoru.
 • Manipulátor s měřením proudu a rotací pro preparační komoru, umožňující kontrolu odprašovacího procesu a značné posílení kontroly rozložení intenzity odprašování na vzorku.
 • Upgrade chlazení RTG zdroje.
 • Glovebox umožňující přípravu vzorků a následné umístění do vstupní komory tak, aby nedošlo ke kontaktu vzorku s atmosférou.
 • Repase zdroje UV záření pro analýzu valenčních stavů.
 • Repase zdroje naprašovačky.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení této obnovy přístroje je experimentální podpora především technologicky a materiálově orientovaným ústavům VŠCHT Praha na vysoké technické úrovni. Experimentální technika bude využívána při vědecko-výzkumné činnosti, která spadá do všech pilířů projektu.
 • Přístroj bude využíván hlavně v rámce studentské vědecko-výzkumné činnosti a při zpracování závěrečných prací. Přístroj budou využívat studenti všech úrovní studia a to hlavně oborů materiálového a korozního inženýrství fakult FCHT a FTOP.
 • Dále je a bude využívána při řešení vědeckých projektů, při výuce studentů všech úrovní studia a při motivaci perspektivních studentů a mladých akademických pracovníků.
Aktualizováno: 2.12.2014 12:47, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit mobilní verzi