Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Ultra high-performance liquid chromatography s detektorem typu QTOF  (UHPLC-QTOF)
iduzel: 10878
idvazba: 12814
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 01:14:37
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ultra high-performance liquid chromatography s detektorem typu QTOF  (UHPLC-QTOF)

Charakteristické vlastnosti:

 • Špičkový analytický systém (UHPLC s detektorem QTOF) vhodný k identifikaci neznámých látek ve složitých matricích.
 • Vysokotlaká kapalinová chromatografie (UHPLC), ve spojení s kolonami s malým průměrem částic, umožňuje separaci cílových analytů a matrice v řádech cca 10 min.
 • TOF MS poskytující citlivost na dostatečně nízké úrovni (jednotky pg nanesené na kolonu).
 • Rozsah měření hmot až do 10000 AMU je vhodný i pro analýzu biologických látek s vyšší hmotou (proteiny, polysacharidy).
 • Součástí požadované dodávky je aktualizovaná knihovna přesných MS/MS spekter.
 • Součástí řešení jsou i zařízení na úpravu vzorků.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení je možnost kvalitního vědecko-výzkumného růstu v našich základních vědecko-výzkumných pilířích.
 • Přístroj je ideální nástroj pro studium metabolitů a stopovou analýzu při vytváření profilů ve forenzní analýze. Přístroj je vhodný pro studium farmakokinetiky biologicky aktivních látek, ale také pro studium velkého množství sekundárních rostlinných metabolitů, které je obtížné pro nízkou koncentraci a velké množství izomerů stanovit.
 • Posílení možnosti zapojení se do nových projektů a navázat další výzkumné spolupráce.
 • UHPLC QTOF plánované konfigurace uspokojí i řadu urgentních požadavků aktuálně vyučovaných oborů jako je především Forenzní analýza, Chemie přírodních látek, Analýza léčiv a syntéza léčiv.
 • Zařízení umožní přístup studentů k modernímu zařízení, které budou moci využívat při řešení závěrečných prací, zejména diplomových a doktorských a to většinou v oborech Forenzní analýza, Chemie přírodních látek, Analýza léčiv a Syntéza léčiv.
Aktualizováno: 2.12.2014 12:35, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi