Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Vysokorozlišující hmotnostní spektrometr a trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem (GC-HR-MS a GC-TSQ)
iduzel: 10874
idvazba: 12808
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 01:09:27
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vysokorozlišující hmotnostní spektrometr a trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem (GC-HR-MS a GC-TSQ)

Charakteristické vlastnosti:

  • Přístroj GC-MS s vysokým rozlišením (GC-HR-MS) zaručující měření hmotností resp. jejich m/z  sledovaného analytu s dostatečnou rozlišovací schopností a správností.
  • Trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem (GC-MS-QQQ resp. GC-TSQ) umožňující provádění selektivního stanovení stopového množství organických látek v komplexních matricích. V kombinaci s elektronovou ionizací představující v současné době oba typy spektrometrů trend, v oblasti hmotnostně-spektrometrické kvalitativní i kvantitativní analýzy.GC-HR-MS přístroj bude splňovat následující parametry: vysoká rozlišovací schopnost, bude obsahovat zdroj pro ionizační techniku elektronové ionizace a chemické ionizace, bude umožňovat výměnu iontového zdroje bez porušení vakua, kompatibilita instalace sondy pro přímý vnos vzorku do iontového zdroje, kompatibilita instalace teplotní sondy sondy pro vnos vzorku do nástřikového členu plynového chromatografu, dostatečná rychlost skenování ve vysokorozlišujícím (HRMS) režimu, plynový chromatograf bude osazen dvěma nástřiky, sestava bude obsahovat x-y-z robotický autosampler, součástí ovládacího a vyhodnovacího softwaru bude aktuální databáze hmotnostních spekter.
  • GC- TSQ přístroj bude splňovat následující parametry: bude obsahovat zdroj pro ionizační techniku elektronové ionizace, bude vykazovat dostatečnou citlivost v MRM režimu měření, bude vykazovat dostatečnou rychlost skenovaní, sestava bude obsahovat plynový chromatograf, který umožňuje osazení dvěma nástřikovými členy, součástí ovládacího a vyhodnocovacího softwaru bude aktuální databáze hmotnostních spekter.

 

Účel pořizovaného vybavení:

  • Účelem zařízení je rozšíření možností studia struktury vzorků organických látek a posun k měření přesné hmotnosti na přístrojích s vysokým rozlišením. Splnění požadavků na měření přesnýchhmotností sloučenin, které jsou měřitelné pomocí GC-HR-MS s elektronovou ionizací (EI+ 70eV), která představuje univerzální ionizační techniku.
  • Rozšíření možnosti se zapojit do grantových projektů a vědecko-výzkumných úkolů, při kterých je požadováno kvantitativní stanovení organických látek v komplexních matricích.
  • Přístroj budou využívat studenti všech úrovní studia a to hlavně v rámci vědeckovýzkumné práce a závěrečných prací. Převážně se bude jednat o studenty FTOP, ale také o studenty FCHT a FPBT.

 

Aktualizováno: 2.12.2014 12:23, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi