Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Vysokoúčinná/ultraúčinná kapalinová chromatografie s detekcí diodovým polem a hmotnostní spektrometrií
iduzel: 10892
idvazba: 12833
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 01:13:31
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vysokoúčinná/ultraúčinná kapalinová chromatografie s detekcí diodovým polem a hmotnostní spektrometrií

Charakteristické vlastnosti:

 • Moderní modulární LC systém splňující nejnáročnější požadavky laboratoří zabývajících se kapalinovou chromatografií.
 • Požadovaná instrumentace umožní dosažení limitů detekce na ultranízkých hladinách.
 • Požadovaný systém se skládá z těchto částí – kapalinového chromatografu s on-line SPE prekoncentrací analytů, detektoru s diodovým polem a hmotnostního detektoru typu trojitý kvadrupól.
 • Kapalinový chromatograf bude vybaven vysokotlakým gradientovým, chlazeným autosamplerem a možností nástřiku až 900 μl.
 • V případě zapojení on-line SPE je požadována možnost nástřiku tohoto objemu několikrát za sebou pro zlepšení detektability cílových analytů. On-line SPE bude využíváno i pro přípravu vzorku a eliminaci potenciálních interferencí ovlivňujících detektablitu a kvantifikaci.
 • Trojitý kvadrupól pracující v rozsahu m/z 5 – 3000 a umožňující měřit látky v obou polaritách ionizace.
 • Pro účely analýzy metabolitů a transformačních produktů vybraných kontaminantů budou využity analýzy typu sken neutrálních ztrát a sken prekurzorů.
 • Přístroj bude vybaven ionizací elektrosprejem (ESI) a chemickou ionizací za atmosférického tlaku (APCI) pro pokrytí co nejširšího spektra látek.
 • Požadovaná dodávka bude zahrnovat také veškerá nezbytná zařízení (generátor dusíku, UPS a vakuový systém).

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Zařízení LC/DAD/MS/MS je prostředkem, jak zpřístupnit posluchačům techniku používanou pro stanovení stopových množství antropogenních perzistentních organických látek (např. léčivých látek, pesticidů, náhradních sladidel), které představují mnohdy značná zdravotní či ekologická rizika. Navržený systém umožní jak běžnou analýzu kapalných vzorků (vodná matrice včetně biologických materiálů). Systém je vhodný pro kvalitativní i kvantitativní stanovení zaměřené především na monitorování znečištění vod organickými látkami, či charakterizace transformačních produktů cílových analytů) po fyzikálně-chemickém, biologickém či přírodním eliminačním procesu.
 • Přístroj bude využíván nejen pro výuku v oborových laboratořích, ale také pro řešení diplomových a doktorských dizertačních prací. Přístroje každoročně využijí studenti bakalářského, magisterského studijního programu a stále v laboratořích pracuje také skoro dvě desítky doktorského studijního programu. Nová instrumentální technika bude kromě běžné výuky prezentována při odborných exkurzích včetně zahraničních.
Aktualizováno: 2.12.2014 12:57, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi