Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Laditelný PL spektrometr
iduzel: 10888
idvazba: 12829
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 01:14:11
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laditelný PL spektrometr

Charakteristické vlastnosti:

  • Luminiscenční spektrometr vybavený laditelným budícím zdrojem pokrývající oblast UV-VIS-NIR.
  • Pro buzení luminiscenčních spekter bude použita výkonná Xe výbojka, 405 nm laser a výkonný bílý laser ve spojení s excitačním monochromátorem.
  • 2 emisní spektrometry s vysokým rozlišením budou vybaveny detektory s vysokou kvantovou účinností pokrývající rozsah minimálně 200 nm – 3 μm.
  • Požadovaná konfigurace umožní např. rozlišení uhlíkových nanotrubic s rozdílnou strukturou na základě jejich luminiscenčních spekter.
  • Zařízení bude vybaveno automatickým skenováním pro vytváření 3D grafů – závislost vlnové délky a intenzity luminiscence v celém spektrálním rozsahu na vlnové délce budícího záření. V rozsahu minimálně 250 – 2000 nm.
  • Požadované příslušenství k přístroji: nízkoteplotní optický kryostat, integrační sféra pro měření kvantového výtěžku luminiscence, různé typy držáků pro pevné i kapalné vzorky, měření luminiscence v závislosti na polarizaci budícího záření, možnost rozšíření o časově rozlišenou luminiscenci (TCSPC).

Účel pořizovaného vybavení:

  • Hlavním účelem pořízení univerzálního laditelného fotoluminiscenčního spektrometru je rozšíření dostupných charakterizačních technik,
  • Požadovaná konfigurace umožní i využití při charakterizaci a studiu širokého spektra materiálů (organické látky, biomateriály, luminiscenční nanočástice a kvantové tečky, uhlíkové nanomateriály, kompozitní a polymerní materiály a polovodiče). Plánované zařízení má modulární koncepci a umožňuje další rozšiřování.

Plánovaná konfigurace fotoluminiscenčního spektrometru umožní maximální šíři využití v řešených i plánovaných projektech a také intenzivní zapojení do výuky (bakalářské, magisterské a doktorské práce, oborové laboratoře). V pedagogické oblasti a při řešení studentských projektů bude přístroj využíván studenty všech úrovní studia a to především oborů Nanomateriály, Materiály pro elektroniku, Anorganické nekovové materiály, Anorganická chemie, Chemie a technologie materiálů, Syntéza a výroba léčiv, Chemie a materiály ve forenzní analýze.

Aktualizováno: 2.12.2014 12:54, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi