Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Průtokový cytometr se sorterem
iduzel: 10872
idvazba: 12806
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 01:15:19
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Charakteristické vlastnosti:

 • Přístroj pro účinné zpracování velkého množství analýz buněčných populací.
 • Multiparametrový průtokového cytometr s excitací více lasery ve viditelné a UV oblasti.
 • Zařízení s detekcí přímého rozptylu světla (FSC/FALS - Forward Scatter), bočního rozptylu světla (SSC/RALS - Side Scatter) a fluorescenčních signálů (FL), manuální a automatickou kompenzací, vysokým dynamickým rozsahem a citlivostí při zachovaném průtoku částic.
 • Požadovanou součástí přístroje je třídič buněk (sorter) sloužící k izolaci specifické subpopulace z heterogenní populace na základě měřených parametrů a definovaných kritérií.
 • Software pro online i offline analýzu, umožňující zpracování naměřených dat v plném rozsahu obvyklém u tohoto přístroje.
 • Z důvodu předpokladu velkého množství analýz, přístroj musí být vybaven pro vysokou propustnost vzorků automatickým dávkovačem (autosamplerem).

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení je možnost kvalitního vědecko-výzkumného růstu v našich pilířích a srovnatelnost výzkumu se zahraničním standardem.
 • Přístroj bude zejména sloužit k testování a studiu odpovědi různých buněčných linií na experimentální působení nízkomolekulárních látek s definovaným účinkem na vybrané buněčné signální dráhy, např. k  měření změn v průběhu buněčného cyklu po působení látek s cytostatickým účinkem na lidské buňky. Zejména bude studován vliv těchto inhibitorů na růst, dělení, diferenciaci a přežití buněk.
 • V rámci dalších studií bude přístroj využíván i pro mikrobiální buňky, převážně k posouzení průběhu buněčného cyklu a viability, dále ke studiu signálních drah, k detekci poškození DNA, stanovení intracelulárního pH, membránového potenciálu a dalších.
 • Přístroj bude zároveň sloužit k třídění buněk na základě předem definovaných fluorescenčních a morfologických parametrů
 • Přístroj bude využíván studenty  bakalářského a magisterského studia 2 oborů (Biochemie a biotechnologie, Biotechnologie léčiv) a 2 doktorských oborů (Biotechnologie, Léčiva a biomateriály).
Aktualizováno: 2.12.2014 12:21, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi