Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Spektrometr nukleární magnetické resonance (NMR)
iduzel: 10877
idvazba: 12813
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 01:11:06
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Spektrometr nukleární magnetické resonance (NMR)

Charakteristické vlastnosti:

  • Jedná se o přístroj (NMR spektrometr) umožňující studium fyzikálně-chemických jevů, které jsou důsledkem interakce jaderného magnetického spinu s externím magnetickým polem.
  • Přístroj umožňující plně automatický režim pro dlouhodobé měření několika vzorků při regulované teplotě.
  • Spektrometr NMR pro měření kapalných vzorků v 5 mm NMR kyvetě s: minimálně dvoukanálovou technikou,měřením 1D NMR spekter a korelovaných 2D NMR spekter běžných jader (1H, 19F, 13C, 15N až 31P), využitím gradientových pulsů dostatečně silných jak pro měření korelovaných spekter, tak pro difusní experimenty malých až středně velkých molekul měření vysoce rozlišených spekter, tvarované a adiabatické pulsy.
  • Sestava NMR spektrometru bude zahrnovat: aktivně stíněný supravodivý magnet o síle nad 11 Tesla, konzoli s veškerou potřebnou elektronikou, řídící počítač pro ukládání dat a jejich zpracování, sekvence pro měření 1D a 2D NMR spekter, a podporu při jejich vývoji a ladění; automaticky laditelnou měřící sondu (y), s deuteriovým stabilizačním kanálem, pro měření 1H, 19F, a 15N-31P; zařízení umožňující automatickou výměnu vzorků, zařízení umožňující práci při nízkých teplotách bez nutnosti kontroly operátorem.

Účel pořizovaného vybavení:

  • Hlavním účelem pořízení soudobého NMR spektrometru je umožnit vědecko-výzkumný růst a vzdělávání v našich základních vědecko-výzkumných pilířích.
  • Dojde také k podpoře laboratorní a projektové výuky v rámci studijních programů (oborů), k motivaci nadaných a perspektivních studentů a mladých vědců, jakož i k šíření aktuálního know-how v oblasti NMR prostřednictvím absolventů a stážistů do mimopražských vědeckých institucí a komerčních firem.
  • NMR spektrometr je nezbytnou technikou pro řešení dílčích úkolů řady vědeckých projektů.
  • Významně vyšší citlivost nového přístroje, a automatické provádění rutinních analýz několikanásobně zvýší množství změřených vzorků, čímž umožní zrychlení řešení stávajících projektů, jakož i zapojení laboratoře do projektů nových.
  • NMR spektrometr bude každoročně využíván studenty doktorského, magisterského a bakalářského studia v oborech Analýza léčiv, Molekulární analytická a fyzikální chemie, Analytická chemie a jakostní inženýrství, Chemie, Analytická a fyzikální chemie, a též v nově připravovaném oboru Forenzní analýza.
Aktualizováno: 2.12.2014 12:34, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi