Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → HPLC/SFC systém pro preparativní enantioseparace
iduzel: 10886
idvazba: 12826
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 01:19:55
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

HPLC/SFC systém pro preparativní enantioseparace

Charakteristické vlastnosti:

  • Jedná se o moderní preparativní HPLC/SFC systém pro separaci jednotek miligramů až desítek gramů enantiomerů látek pracující alternativně v analytickém režimu.
  • Konfigurace přístroje je navržena tak, aby bylo možné separační proces co nejvíce automatizovat a zároveň zajistit vysokou enantiomerní čistotu separovaných sloučenin.
  • Preparativní část systému bude vybavena HPLC pumpou s minimálním výkonem 1 – 100 mL/min
  • Součástí systému bude modul umožňující práci se superkritickým CO2 jako rozpouštědlem.
  • Požadovaným detektorem je UV-VIS detektor („diode array“ detektor: DAD, PDA) doplněný o hmotnostní spektrometr s jednoduchým kvadrupólem s příslušenstvím (generátorem dusíku).

Účel pořizovaného vybavení:

  • Hlavním účelem pořízení této moderní techniky je možnost kvalitního vědecko-výzkumného růstu v rámci našich základních vědecko-výzkumných pilířů.
  • Rozšíření přístrojové základny, jelikož v současné době jsou již na VŠCHT Praha řešeny problematiky, v jejichž rámci jsou vyžadovány enantiomerně čisté látky ať už jako standardy nebo jako meziprodukty další syntézy.
  • Pořízení vlastního HPLC/SFC zařízení pro enantioseparace umožní urgentní řešení problémů při syntéze větších i menších množství enantiomerně čistých biologicky aktivních látek či jejich prekursorů.
  • Zařízení umožní přístup studentů k modernímu zařízení, které budou moci využívat při řešení závěrečných prací, zejména diplomových a doktorských, konkrétně hlavně oborů Forenzní analýza, Chemie přírodních látek, Analýza léčiv a Syntéza a výroba léčiv.
Aktualizováno: 2.12.2014 12:52, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi