Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Systém pro skenovací optickou mikroskopii blízkého pole v infračervené oblasti (IR-SNOM)
iduzel: 10863
idvazba: 12794
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 01:15:45
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Systém pro skenovací optickou mikroskopii blízkého pole v infračervené oblasti (IR-SNOM)

Charakteristické vlastnosti:

 • Unikátní aparatura pro skenovací optickou mikroskopii blízkého pole v infračervené oblasti (IR-SNOM) umožňující záznam obrazu ve skenujícím režimu pro různé typy molekulárních materiálů a nanomateriálů.
 • IR-SNOM aparatura umožňující záznam mikroskopických obrazů nanomateriálů v infračervené oblasti technikou blízkého pole s laterálním rozlišením lepším než 100 nm pro netransparentní vzorky sestávající ze třech navzájem propojených částí:
 • mechanické – založené na principu XYZ mikroskopu se skenovací sondou s piezoelektrickým polohováním vzorku a zpětnovazebným systémem,
 • optický – kontinuální zdroj infračerveného záření, ozařovací optika v režimu blízkého pole, sběrná optika a vysoce citlivý detekční systém buď MCT nebo InSb resp. InGaAs typu,
 • elektronické – detekční a řídicí systém včetně detekčního zesilovače, lock-in zesilovače a digitálního zpracování signálů.
 • Nedílnou součástí stavby aparatury je antivibrační optická lavice umožňující opakovatelná skenovací měření se submikronovým rozlišením a budoucí rozšíření modulárního systému. Požadované příslušenství k přístroji je:
 • systémy pro fixaci vzorků,
 • systém pro pozorování vzorku umožňující přesné polohování vzorku a pozorování optických jevů mezi optickou sondou a vzorkem,
 • software pro řízení experimentu, sběr a zpracování dat včetně analýzy obrazu s možností další aplikace matematicko-statistických metod.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení a sestavení unikátní aparatury je rozšíření molekulárně spektroskopického výzkumu do oblasti vývoje a aplikace mikroskopií blízkého pole se zaměřením na infračervenou spektrální oblast. Navržená konfigurace umožní IR-SNOM mapování poskytující chemickou informaci o povrchu netransparentních vzorků komplementární k analýze pomocí TERS systému. Vyvíjená IR-SNOM technika, která na rozdíl od TERS není dosud komercionalizovaná, představuje sama o sobě novou výzkumnou tématiku v oblasti nanotechnologií, a zároveň najde hlavní využití při charakterizaci a vývoji nových nanostrukturních materiálů a systémů s mimořádnými optickými vlastnostmi, které jsou předmětem výzkumu ve vědecko-výzkumném pilíři „Materiály a chemické speciality.
 • Unikátní aparatura bude využívána hlavně studenty doktorského studia (Fyzikální chemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, ale také studenty magisterského studia oborů (Fyzikální chemie, Molekulární Analytická a Fyzikální chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství a v omezené míře i studenty bakalářského studia Fyzikální chemie, Analytická chemie, Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství). Vybraní bakalářští studenti se seznámí se základním principem této pokročilé mikroskopické techniky a se způsobem přípravy vzorků. Magisterští studenti se naučí základy obsluhy aparatury a zpracování dat v rámci diplomových prací. Doktorandi se hlouběji seznámí s rozvíjenou problematikou technik blízkého pole, naučí se plně využívat IR-SNOM aparaturu, vyhodnocovat měřená data a porovnávat je s výsledky počítačových modelů a simulací, které budou rozvíjet na základě studia literatury a mezinárodních kontaktů budované laboratoře spojující TERS a IR-SNOM mikroskopii.
 • Přístroj posílí možnost zapojit se do nových vědeckých projektů a navázat další výzkumné spolupráce s partnery v ČR i v zahraničí.
Aktualizováno: 2.12.2014 13:15, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit mobilní verzi