Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS)
iduzel: 10879
idvazba: 12815
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 01:13:59
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS)

Charakteristické vlastnosti:

  • Modulární TERS systém umožňující záznam spektrálních dat ve skenujícím režimu se zpětnou vazbou s laterálním rozlišením lepším než 70 nm pro netransparentní vzorky. XYZ skenovací systém s optimalizovanou stopou laserového paprsku. Základní laser ve viditelné oblasti (cca 532 nm), excitační optika s filtrací plasmových linií, konfokální sběrná optika, mřížkový spektrograf s vysokým spektrálním rozlišením a chlazeným CCD detektorem. Požadovaná konfigurace umožňuje pokročilé TERS spektrometrické mapování poskytující molekulárně chemickou informaci o povrchu netransparentních vzorků kombinovanou s morfologickou AFM analýzou. Nedílnou součástí systému je antivibrační optická lavice umožňující opakovatelná skenovací měření se submikronovým rozlišením a budoucí rozšíření modulárního systému (např. rozšíření o další laser, polarizační měření atp.).
  • Příslušenství k přístroji: sady hrotů/sond pro různé měřicí módy a materiály s různou drsností, systém pro pozorování vzorku umožňující přesné polohování vzorku a laserové stopy a sledování optických jevů mezi hrotem a vzorkem, jednotný software pro řízení experimentu, sběr a zpracování dat včetně analýzy obrazu s možností další aplikace multivariátních chemometrických metod.

 

Účel pořizovaného vybavení:

  • Hlavním účelem pořízení je rozšíření vědecko-výzkumných projektů do rychle se rozvíjející oblasti uspořádaných supramolekulárních systémů a nanomateriálů a jejich studia novými technikami, které jsou dostupné jen v omezeném počtu laboratoří po celém světě. Uvedený modulární systém najde využití ve všech základních vědecko-výzkumných pilířích.
  • Systém bude využíván studenty všech úrovní studia a to hlavně pro vědecko-výzkumné úkoly a případně pro měření závěrečných prací.
  • TERS systém každoročně využíván doktorskými studenty oborů Fyzikální chemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, studenty magisterských oborů Fyzikální chemie, Molekulární analytická a fyzikální chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství a bakalářského studia oborů Chemie, Analytická a fyzikální chemie a Nano a mikrotechnologie
    v chemickém inženýrství.
Aktualizováno: 2.12.2014 12:36, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi