Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → Integrovaný systém pro termickou analýzu (TGA-DTA-DSC)
iduzel: 10891
idvazba: 12832
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 01:20:20
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Integrovaný systém pro termickou analýzu (TGA-DTA-DSC)

Charakteristické vlastnosti:

  • Integrovaný systém pro studium vlastností pevných látek metodami neizotermní kinetiky a kalorimetrie.
  • Přístroj s univerzálním vybavením, který je vhodný pro studium polymerních a keramických materiálů, kovových slitin, anorganických nanočásticových adsorbentů, katalyzátorů a polovodičových elektrod v teplotním rozmezí minimálně -80 až 1600°C.
  • Vysoce výkonný modulární systém pro termogravimetrickou analýzu TGA, diferenční skenovací kalorimetrii (TG-DSC) a/nebo diferenční termální analýzu (TG-DTA) vybavený mikrováhami s flexibilním řízením teplotního programu s rychlostí ohřevu do minimálně 30 °C/min.
  • Požadovaná konfigurace bude modulární, umožňující pracovat za sníženého tlaku i při připojení zdrojů plynných směsí pro práci v definované atmosféře a její analýzu.

 

Účel pořizovaného vybavení:

  • Účelem zařízení je rozšíření možností termické a kalorimetrické analýzy a charakterizace vrstev a mikrostrukturních materiálů na bázi zeolitů, polymerů, polovodivých a opticky aktivních oxidů, která je nezbytná pro výzkum směrovaný do oblastí heterogenní katalýzy, fotokatalýzy, elektrochemie, palivových článků a membránových procesů s cílem kvalitativních přeměn surovin, např. bioplynu, na produkty vyšší užitné hodnoty, vývoj nových systémů pro elektrochemickou konverzi energie apod.
  • Zařízení každoročně bude využíváno studenty doktorského, magisterského i bakalářského studia a to zejména z oborů Základní a speciální anorganické technologie, Technologie organických látek a chemické speciality, Anorganické nekovové materiály a Polymerní materiály. Studenti těchto velmi perspektivních oborů se seznámí se způsobem zpracování vzorků a naučí se obsluhovat TGA/DTA přístroj spolu se systémem analýzy případných produktů.
  • Přístroj posílí možnost zapojit se do nových projektů a navázat další výzkumné spolupráce s partnery v ČR i v zahraničí.
Aktualizováno: 2.12.2014 12:56, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit mobilní verzi