Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz → Klíčové vybavení → XRD pro tenké vrstvy a prášky
iduzel: 10885
idvazba: 12824
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 01:12:04
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

XRD pro tenké vrstvy a prášky

→ Otevřená zakázka do 11.12.2014

Charakteristické vlastnosti:

  • Rentgenový difraktometr pro studium tenkých vrstev (měření asymetrických reflexí a mapovaní reciprokého prostoru pnutí a textury) a prášků.
  • Zařízení s vysokou modularitou umožní použití pro studium tenkých vrstev i studium práškových materiálů, nanočástic a provádění vysokoteplotních měření.
  • Rentgenový difraktometr bude vybaven Cu lampou (možností použití i jiných zdrojů rtg. záření jako Co lampa apod.), vícevrstvým rtg. zrcadlem (Göeblovo zrcadlo) a 2-odrazovým germaniovým monochromátorem. Kamerové snímání vzorkového prostoru umožní přesnou lokalizaci místa měření.
  • Plánované zařízení bude vybaveno energiově disperzním 1D detektorem pro výrazné urychlení měření a 0D detektorem s monochromátorem pro měření s vysokým rozlišením.
  • Součástí dodávky bude Eulerova kolébka s x-y-z posuvem a rotací v osách Chi a Phi pro mapování reciprokého prostoru, naklápěný stolek pro GI-SAXS kompatibilní s Eulerovou kolébkou, vysokoteplotní cela kompatibilní s Eulerovou kolébkou a příslušenství pro měření SAXS a rtg. difrakci v rotující kapiláře.

Difraktometr je možné rozšířit o nízkoteplotní celu kompatibilní s Eulerovou kolébkou, 4-odrazový monochromátor, polykapilární rtg. optiku a 2D detektor.

 

Účel pořizovaného vybavení:

  • Hlavním účelem pořízení RTG difraktometru s modulární koncepcí je zásadní rozšíření možností charakterizace tenkých vrstev i nanomateriálů na VŠCHT Praha. Univerzálnost zařízení umožní jeho aplikaci ve všech základních vědecko-výzkumných pilířích VŠCHT Praha.
  • Přístroj přispěje k motivaci kvalitních a perspektivních studentů.
  • Důležitý aspekt využití RTG difraktometru na VŠCHT Praha je výuka, kde bude přístroj zapojen v oborových laboratořích a při řešení bakalářských, magisterských a doktorských prací. V rámci pedagogické činnosti bude přístroj využíván PGS studenty i studenty magisterského a bakalářského studia a to hlavně oborů Nanomateriály, Materiály pro elektroniku, Anorganické nekovové materiály, Anorganická chemie, Chemie a technologie materiálů, Syntéza a výroba léčiv, Chemie a materiály ve forenzní analýze, Aplikovaná chemie a materiály, Chemie materiálů pro automobilový průmysl, Biomateriály pro medicínské využití, Kovové materiály.
  • Využití rentgenové difrakce v laboratorní výuce umožní studentům seznámení s moderními metodami a postupy charakterizace materiálů. Zakoupení kvalitního rentgenového difraktometru umožní prohloubení spolupráce s průmyslem a množstvím tuzemských i zahraničních vědeckých pracovišť.
Aktualizováno: 2.12.2014 13:14, Autor: Lenka Matějová

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi