stdClass Object
(
  [nazev] => Kvalita laboratoří
  [adresa_url] => 
  [api_hash] => 
  [seo_desc] => 
  [jazyk] => cs
  [jednojazycny] => 
  [barva] => oranzova
  [indexace] => 1
  [ga_force] => 
  [secureredirect] => 
  [google_verification] => 
  [ga_account] => 
  [ga_domain] => 
  [gtm_id] => 
  [gt_code] => 
  [kontrola_pred] => 
  [omezeni] => 0
  [pozadi1] => 
  [pozadi2] => 
  [pozadi3] => 
  [pozadi4] => 
  [pozadi5] => 
  [robots] => 
  [iduzel] => 6448
  [platne_od] => 06.08.2015 10:13:00
  [zmeneno_cas] => 06.08.2015 10:13:45.338779
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Lenka Matějová
  [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz
  [idvazba] => 7308
  [cms_time] => 1518999156
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => stdClass Object
    (
      [logo_href] => /
      [logo] => 
      [google_search] => 001523547858480163194:u-cbn29rzve
      [social_fb_odkaz] => https://www.facebook.com/pages/Opera%C4%8Dn%C3%AD-program-V%C3%BDzkum-a-v%C3%BDvoj-pro-inovace/461430667246020
      [social_tw_odkaz] => 
      [social_yt_odkaz] => 
      [paticka_budova_a_nadpis] => BUDOVA A
      [paticka_budova_a_popis] => 
      [paticka_budova_b_nadpis] => BUDOVA B
      [paticka_budova_b_popis] => 
      [paticka_budova_c_nadpis] => BUDOVA C
      [paticka_budova_c_popis] => 
      [paticka_budova_1_nadpis] => NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
      [paticka_budova_1_popis] => 
      [paticka_budova_2_nadpis] => STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
      [paticka_budova_2_popis] => 
      [paticka_adresa] => VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
[paticka_odkaz_mail] => maitlo:Petra.Kubova@vscht.cz [drobecky] => Nacházíte se: VŠCHT Prahakvalab.vscht.cz [autor] => Autor [aktualizovano] => Aktualizováno [social_fb_title] => [paticka_mapa_alt] => [intranet_odkaz] => [intranet_text] => [logo_mobile_href] => / [logo_mobile] => [mobile_over_nadpis_menu] => Menu [mobile_over_nadpis_search] => Hledání [mobile_over_nadpis_jazyky] => Jazyky [mobile_over_nadpis_login] => Přihlášení [menu_home] => Domovská stránka [zobraz_desktop_verzi] => zobrazit plnou verzi [zobraz_mobilni_verzi] => zobrazit mobilní verzi [paticka_mapa_odkaz] => [nepodporovany_prohlizec] => Ve Vašem prohlížeči se nemusí vše zobrazit správně. Pro lepší zážitek použijte jiný. [preloader] => ) [poduzel] => stdClass Object ( [6450] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [6463] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 6463 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [6464] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 6464 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [6465] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 6465 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 6450 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/6450 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[cs]/6450 [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_kalendar [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [6451] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [6470] => stdClass Object ( [nazev] => Projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab) [seo_title] => Projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Registrační číslo projektu: 1.05/4.1.00/16.0349
Operační program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Prioritní osa: Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Výzva: Výzva 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem   

Celková schválená výše dotace:          806 068 660,00 Kč
Zdroje financování:  
ERDF  465 907 685,48 Kč
SR                82 219 003,32 Kč
Programové financování    257 941 971,20 Kč

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality zázemí pro praktickou laboratorní výuku studentů všech úrovní studia VŠCHT Praha tak, aby bylo možné udržet, případně zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

V rámci realizace projektu se VŠCHT Praha zaměří na výrazné zlepšení podmínek pro laboratorní výuku studentů. Bude provedena rekonstrukce části stávajících laboratoří a poslucháren. Současně budou do základních, oborových i vědeckovýzkumných studentských laboratoří pořízeny nové přístroje a zařízení, která odpovídají současné úrovni technického a technologického vybavení průmyslových podniků i výzkumných institucí.

Studenti se díky kvalitnějšímu vybavení v průběhu studia naučí používat moderní metody a laboratorní techniky a seznámí se s prací na sofistikovaných přístrojích a zařízeních, s nimiž se následně budou setkávat v praxi.

Projekt byl zahájen 1. ledna 2014, vlastní realizace projektu započala dne 5. září 2014 a předpokládané datum ukončení projektu je konec roku 2015.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.,  tel. 220 443 811, e-mail: milan.pospisil@vscht.cz

šířka 450px

[iduzel] => 6470 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/home [skupina_www] => Array ( ) [url] => /home [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10782] => stdClass Object ( [nazev] => Klíčové vybavení [seo_title] => Klíčové vybavení [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Probíhající zakázky můžete sledovat na profilu zadavatele

Klíčové vybavení / funkční modul

Počet kusů položky

Plán zahájení VZ pořízení

1 - Skenovací elektronový mikroskop s lokální strukturní a chemickou analýzou (SEM – LSCA)

1

2015

2 - Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

1

2015

3 - Celoplošné pokrytí WiFi

1

2014/15

4 - Duální monokrystalový difraktometr s mikrofokusní RTG lampou

1

2014/15

5 - 3D strukturní iluminační mikroskop (3D SIM)

1

2015

6 - Biočipová platforma (BP)

1

2015

7 - Systém pro skenovací optickou mikroskopii blízkého pole v infračervené oblasti (IR-SNOM)

1

2015

8 - Virtualizace a streaming aplikací pro potřeby výuky

1

2014/15

9 - Průtokový cytometr se sorterem

1

2015

10 - Platforma pro vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrii (LC-HRMS)

s robotickou sample praparation unit a ambientním iontovým zdrojem

1

2015

11 - Vysokorozlišující hmotnostní spektrometr a trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem (GC-HR-MS a GC-TSQ)

1

2014/15

12 - Vybavení Laboratoře biochemie

1

2014/15

13 - Ion mobility quadrupol time of flight spectrometr (IMS-QTOF) pro metabolomické studie

1

2015

14 - Spektrometr nukleární magnetické resonance (NMR)

1

2014/15

15- Ultra high-performance liquid chromatography s detektorem typu QTOF  (UHPLC-QTOF)

1

2014/15

16 - Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS)

1

2015

17 - Vysokoteplotní CVD proces

1

2015

18 - Biotechnologická laboratoř (BL)

1

2015

19 - Obnova přístroje ESCA (povrchová analýza)

1

2014/15

20 - Slinovací zařízení „Spark Plasma Sintering“ (SPS)

1

2014/15

21 - Terahertzový spektrometr (THZS)

1

2014/15

22 - XRD pro tenké vrstvy a prášky (XRD)

1

2014/15

23 - HPLC/SFC systém pro preparativní enantioseparace (HPLC/SFC)

1

2014/15

24 - Plynový chromatograf s tandemovým  MS detektorem typu time-of flight´ (GC-Q/TOF MS)

1

2015

25 - Laditelný PL spektrometr (PL)

1

2014/15

26 - Výkonný systém pro vědecko-technické výpočty

1

2014/15

27 - Mikroskop atomárních sil (AFM) s vysokoteplotní celou a elektrochemickým skenováním

1

2014/15

28 - Integrovaný systém pro termickou analýzu (TGA-DTA-DSC)

1

2014/15

29 - Vysokoúčinná/ultraúčinná kapalinová chromatografie s detekcí diodovým polem a hmotnostní spektrometrií (LC/DAD/MS/MS)

1

2015

 Celkem

29

X

[iduzel] => 10782 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [6471] => stdClass Object ( [nazev] => Projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab) [seo_title] => Projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Cíle projektu

Základním cílem projektu je připravit kvalitní zázemí pro výuku studentů všech úrovní studia tak, aby bylo možné udržet, případně zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce, a to nejen v ČR, ale také v celé Evropě.

Studenti přicházejí ze středních škol s minimálními zkušenostmi, nebo zcela bez základních znalostí práce v laboratoři. Výjimku tvoří pouze studenti chemických průmyslových škol a několika gymnázií. Práce v laboratoři je základní dovedností, která je od absolventů VŠCHT Praha vyžadována jejich zaměstnavateli jak v průmyslové, tak i ve výzkumné sféře. Je proto nezbytné, aby studenti získali potřebné praktické dovednosti v průběhu studia.

Zajistit i nadále vysokou konkurenceschopnost absolventů VŠCHT Praha na trhu práce není možné bez kvalitního zázemí pro odbornou laboratorní výuku. Přístrojové vybavení i infrastruktura laboratoří musí být srovnatelné s vybavením laboratoří, do kterých budou absolventi po ukončení studia nastupovat. Bez moderního přístrojového vybavení není možné zajistit kvalitní vysokoškolskou výuku studentů v rychle se rozvíjejících technických a přírodovědných oborech. Samozřejmostí je, že se studenti již během svého studia zapojují do kvalitního a aktuálního vědeckého výzkumu. Možnost zapojení studentů do práce vědeckých týmů, sledovat při práci na špičkových přístrojích své starší kolegy či pedagogy (renomované vědecké vzory) výrazně zvyšuje jejich motivaci při studiu.

Záměrem celého projektu Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab) je zajištění vysoké kvality vzdělání na VŠCHT Praha. Jedná se zejména o zajištění kvalitní laboratorní výuky pro všechny úrovně studia (bakalářské, magisterské a doktorské). Je nezbytné, aby si studenti v průběhu studia osvojili laboratorní návyky, naučili se moderní techniky a seznámili s prací na sofistikovaných přístrojích a zařízeních, se kterými se následně budou setkávat v praxi.

Věcná náplň projektu je rozdělena do následujících celků:

1) Stavební část – tato část zahrnuje rekonstrukce laboratoří a podpůrných laboratorních prostor v souladu se soudobými požadavky na kvalitní výuku a bezpečnost práce, případě na technické požadavky instalovaných přístrojů a zařízení.

Dále je součástí stavební části rekonstrukce 2 poslucháren, využívaných nejen pro výuku, ale také na prezentaci vědeckovýzkumných výsledků studentů. 

2) Přístroje a zařízení – tato finančně největší část projektu zahrnuje obnovu/doplnění stávajících či pořízení nových přístrojů do laboratoří základní celoškolské výuky, oborové výuky a vědeckovýzkumných laboratoří studentů doktorského studia.

3) IT infrastruktura – posílení a rozšíření dostupnosti IT infrastruktury (wifi, virtualizace) na všechna studentská pracoviště VŠCHT Praha v Dejvicích a to hlavně z důvodu zvýšení efektivnosti využití všech výukových možností a usnadnění studia studentům VŠCHT Praha.

 

 

šířka 450px

[iduzel] => 6471 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/o-projektu [skupina_www] => Array ( ) [url] => /o-projektu [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [6472] => stdClass Object ( [nazev] => Postup prací na projektu [seo_title] => Postup prací na projektu [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] =>

Ke dni 31. 12. 2015 byla ukončena realizace projektu Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab).

 • V průběhu realizace byly rekonstruovány posluchárny a laboratoře pro výuku o celkové ploše více než 2800 m2
 • Bylo zrealizováno více něž 200 výběrových řízení a nakoupeno vybavení pro výzkumné a výukové laboratoře v celkové ceně 511,5 mil. Kč
 • Byla dobudována síťová infrastruktura tak, aby s pomocí bezdrátové sítě byla celoplošně pokryta pracoviště VŠCHT a pořízena kompletní moderní technologie pro virtualizaci a streaming aplikací pro výuku.
 • Byly splněny všechny plánované cíle projektu
 • Výrazně se zvýšila kvalita zázemí pro výuku studentů všech úrovní studia.
 • Přístrojové vybavení i infrastruktura laboratoří jsou v současné době srovnatelné s vybavením laboratoří, do kterých budou absolventi po ukončení studia nastupovat.
  Tato skutečnost bude mít za následek vyšší úroveň laboratorních dovedností absolventů VŠCHT Praha a tím také na jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Prezentace: rekonstrukcepřístrojové vybavení 

[ikona] => [obrazek] => [obsah] =>

Duben 2015

 • 1. dubna vyšla tisková zpráva o získání Slinovacího zařízení Spark Plasma Sintering
 • 2. dubna byla slavnostně otevřena nová senzorická laboratoř

Březen 2015

 • 2. března byla slavnostně zahájena výuka v nových studentských laboratořích anorganické chemie

Únor 2015


Leden 2015

Další měsíc věnovaný intenzivní přípravě, vyhlašování a hodnocení veřejných zakázek.

Vyhlášeno bylo celkem 41 veřejných zakázek, z toho:

 • osm nadlimitních v ceně celkem téměř 47 mil. Kč bez DPH
 • sedm podlimitních v ceně téměř 20 mil. Kč bez DPH
 • dvacet čtyři zakázek v režimu VZMR celkem za 14 mil. Kč bez DPH

Informace o vyhlášených zakázkách jsou na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT 

Byly podepsány smlouvy na dodávku dalších 11 přístrojů od dodavatelů vybraných v rámci výběrových řízení.

V lednu byla podepsána smlouva s dodavatelem druhé části stavební rekonstrukce, tj. „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2015“. 21. 1. 2015 byly předány laboratoře zhotoviteli k realizaci 1. fáze této akce.

Byla vypracována a předložena 2. monitorovací zpráva o průběhu projektu, ve které jsou popsány jednotlivé splněné i plánované kroky realizace projektu za období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.  


Prosinec 2014

3. 12. 2014 byla řídícím orgánem schválena první monitorovací zpráva projektu KvaLab

Jsou vyhlašovány další veřejné zakázky na dodávku přístrojů

 • tři nadlimitní veřejné zakázky za téměř 9 mil. Kč
 • jedna podlimitní zakázka
 • dvě zakázky v režimu VZMR

 

10. 12. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na „Celoplošné pokrytí WiFi“

 

11. 12. 2014 byla podepsána první smlouva s dodavatelem přístroje pro projekt KvaLab a hned následovaly další podepsané smlouvy. Celkem v prosinci 2014 byly podepsány smlouvy na dodávku sedmi přístrojů v hodnotě více než 30 mil. Kč s DPH.

První přístroje budou do rekonstruovaných laboratoří dodány v únoru 2015.

 

Dne 23. 12. 2014 byla od zhotovitele, firmy Proxima, a.s., převzata „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2014“. Na tuto rekonstrukci navazuje vybavení rekonstruovaných laboratoří nábytkem, jehož dodavatel byl vybrán v rámci veřejné zakázky „Dodávka interiérového vybavení do rekonstruovaných laboratoří – 2014“.

 

Koncem prosince obdržela VŠCHT Praha první platbu na pokrytí nákladů, které byly v rámci projektu schváleny.

 


Listopad 2014

pokračujeme ve vyhlašování veřejných zakázek na dodávku přístrojů. Byly vyhlášeny:

 • tři nadlimitní veřejné zakázky z oblasti klíčových přístrojů v celkové ceně téměř 34 mil. Kč
 • jedna podlimitní veřejná zakázky na dodávku zboží
 • šest zakázek v režimu VZMR v celkovém objemu 4,8 mil. Kč
 • https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT

 

Pokračuje první etapa rekonstrukce výukových laboratoří tak, aby byla ukončena v plánovaném termínu, tj. do 100 dnů od převzetí staveniště.

 

Byl vybrán dodavatel na „Dodávku interiérového vybavení do rekonstruovaných laboratoří – 2014“.

 


Říjen 2014 – vyhlášení devíti nadlimitních veřejných zakázek na dodávku přístrojů v celkovém finančním objemu více než 49 mil. Kč:

 • Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2015“
 • Vyhlášení devíti veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele přístrojového vybavení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT

 

Září 2014 – probíhají informativní schůzky o zahájení realizace a potřebách projektu KvaLab

 • Intenzivní kompletace prvních zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám na dodavatele přístrojů a vybavení
 • Povinná kontrola zadávacích dokumentací odpovědnými pracovníky OP VaVpI a následné zapracování připomínek
 • Vyhlášení prvních šesti nadlimitních veřejných zakázek na dodávku přístrojů a vybavení v celkovém finančním objemu více než 70 mil. Kč. Informace o vyhlášených veřejných zakázkách je na profilu zadavatele 
 • Zpracování a odevzdání 1. monitorovací zprávy projektu

10. září 2014 – podepsána smlouva s dodavatelem na realizaci zakázky na stavební práce Rekonstrukce výukových laboratoří – 2014. Dne 15. září vybraný dodavatel, firma Proxima, a.s., převzal staveniště

5. září 2014 – byla zahájena realizace projektu č. CZ.1.05/4.1.00/16.0349 Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha – KvaLab

2. září 2014 – ministr školství, mládeže a tělovýchovy podepsal ROZHODNUTÍ o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace č. 0349/16/01


Červen – září 2014 – čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT, které je nezbytné pro zahájení realizace projektu.

Intenzivně komunikujeme s poskytovatelem podpory i fakultami VŠCHT Praha.

Nemarníme čas, připravujeme podklady pro zadávací dokumentace na veřejné zakázky, které by měly být v rámci projektu vyhlášeny.

Vyhlášení zakázky na dodavatele „Rekonstrukce výukových laboratoří – 2014“ a zakázky Dodávka interiérového vybavení do rekonstruovaných laboratoří – 2014


Květen 2014 – příprava a schválení podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany VŠCHT Praha, doplnění všech požadovaných údajů do technického anexu 


Duben 2014 – vyhodnocení výzvy 3.4 OP VaVpI, projekty schválené pro financování


Únor – březen 2014 – příprava stavebních projektů pro rekonstrukci laboratorních celků


Leden 2014 – vypořádání formálních připomínek k projektové žádosti

8. ledna 2014 – odevzdána projektová žádost včetně studie proveditelnosti a všech dalších potřebných příloh, doplnění žádosti


Prosinec 2013 –  intenzivní kompletace studie proveditelnosti a podkladů pro projektovou žádost 


Listopad 2013 – kompletace podkladů a informací z fakult, příprava návrhu Studie proveditelnosti


Říjen 2013 – tvorba strategie projektu v souladu s výzvou 3.4, diskuse návrhu vedením školy

30. září 2013 – vyhlášení Výzvy č. 3. 4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.


Srpen – září 2013 – sběr podkladů pro koncepci návrhu projetu z pracovišť VŠCHT Praha


Červenec 2013 – příprava výzvy 3.4 pro podávání projektů ze strany OP VaVpI, formulace cílů a podmínek výzvy 


 

Projekt byl zahájen 1. ledna 2014, vlastní realizace projektu započala dne 5. září a předpokládané datum ukončení projektu je konec roku 2015.

šířka 450px

[iduzel] => 6472 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/harmonogram [skupina_www] => Array ( ) [url] => /harmonogram [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_galerie [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [6473] => stdClass Object ( [nazev] => Tiskové zprávy [seo_title] => Tiskové zprávy [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

šířka 450px

[iduzel] => 6473 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/tiskove-zpravy [skupina_www] => Array ( ) [url] => /tiskove-zpravy [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_submenu [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [6474] => stdClass Object ( [nazev] => Kontakty [seo_title] => Kontakty [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => dopis [obrazek] => [obsah] =>

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Odborný garant projektu
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
tel. 220 443 811
e-mail: milan.pospisil@vscht.cz

Na mapě jsou naše budovy v Dejvicích k nalezení takto


Zobrazit místo VŠCHT Praha kontakt na větší mapě

šířka 450px

[iduzel] => 6474 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/kontakty [skupina_www] => Array ( ) [url] => /kontakty [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_ikona [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10947] => stdClass Object ( [nazev] => Přístup odepřen [seo_title] => Přístup odepřen [seo_desc] => Chyba 403 [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => zamek [obrazek] => [obsah] =>

Nemáte přístup k obsahu stránky.

Zkontrolujte, zda jste v síti VŠCHT Praha, nebo se přihlaste (v pravém horním rohu stránek).

[iduzel] => 10947 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[error403] [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_ikona [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [1485] => stdClass Object ( [nazev] => Stránka nenalezena [seo_title] => Stránka nenalezena [seo_desc] => Chyba 404 [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Požadovaná stránka se na webu již nenachází. Kontaktuje prosím webmastera a upozorněte jej na chybu.

Pokud jste změnili jazyk stránek, je možné, že požadovaná stránka v překladu neexistuje. Pro pokračování prosím klikněte na home.  

Děkujeme!

[iduzel] => 1485 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[error404] [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 6451 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => web [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

DATA


stdClass Object
(
  [nazev] => Klíčové vybavení
  [seo_title] => Klíčové vybavení
  [seo_desc] => 
  [autor] => 
  [autor_email] => 
  [obsah] => 

Probíhající zakázky můžete sledovat na profilu zadavatele

Klíčové vybavení / funkční modul

Počet kusů položky

Plán zahájení VZ pořízení

1 - Skenovací elektronový mikroskop s lokální strukturní a chemickou analýzou (SEM – LSCA)

1

2015

2 - Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

1

2015

3 - Celoplošné pokrytí WiFi

1

2014/15

4 - Duální monokrystalový difraktometr s mikrofokusní RTG lampou

1

2014/15

5 - 3D strukturní iluminační mikroskop (3D SIM)

1

2015

6 - Biočipová platforma (BP)

1

2015

7 - Systém pro skenovací optickou mikroskopii blízkého pole v infračervené oblasti (IR-SNOM)

1

2015

8 - Virtualizace a streaming aplikací pro potřeby výuky

1

2014/15

9 - Průtokový cytometr se sorterem

1

2015

10 - Platforma pro vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrii (LC-HRMS)

s robotickou sample praparation unit a ambientním iontovým zdrojem

1

2015

11 - Vysokorozlišující hmotnostní spektrometr a trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem (GC-HR-MS a GC-TSQ)

1

2014/15

12 - Vybavení Laboratoře biochemie

1

2014/15

13 - Ion mobility quadrupol time of flight spectrometr (IMS-QTOF) pro metabolomické studie

1

2015

14 - Spektrometr nukleární magnetické resonance (NMR)

1

2014/15

15- Ultra high-performance liquid chromatography s detektorem typu QTOF  (UHPLC-QTOF)

1

2014/15

16 - Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS)

1

2015

17 - Vysokoteplotní CVD proces

1

2015

18 - Biotechnologická laboratoř (BL)

1

2015

19 - Obnova přístroje ESCA (povrchová analýza)

1

2014/15

20 - Slinovací zařízení „Spark Plasma Sintering“ (SPS)

1

2014/15

21 - Terahertzový spektrometr (THZS)

1

2014/15

22 - XRD pro tenké vrstvy a prášky (XRD)

1

2014/15

23 - HPLC/SFC systém pro preparativní enantioseparace (HPLC/SFC)

1

2014/15

24 - Plynový chromatograf s tandemovým  MS detektorem typu time-of flight´ (GC-Q/TOF MS)

1

2015

25 - Laditelný PL spektrometr (PL)

1

2014/15

26 - Výkonný systém pro vědecko-technické výpočty

1

2014/15

27 - Mikroskop atomárních sil (AFM) s vysokoteplotní celou a elektrochemickým skenováním

1

2014/15

28 - Integrovaný systém pro termickou analýzu (TGA-DTA-DSC)

1

2014/15

29 - Vysokoúčinná/ultraúčinná kapalinová chromatografie s detekcí diodovým polem a hmotnostní spektrometrií (LC/DAD/MS/MS)

1

2015

 Celkem

29

X

[submenuno] => [iduzel] => 10782 [platne_od] => 02.12.2014 13:07:00 [zmeneno_cas] => 02.12.2014 13:07:59.364321 [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Lenka Matějová [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni [idvazba] => 12664 [cms_time] => 1518999156 [skupina_www] => Array ( ) [slovnik] => Array ( ) [poduzel] => stdClass Object ( [10862] => stdClass Object ( [nazev] => Biočipová platforma (BP) [seo_title] => Biočipová platforma (BP) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

→ Otevřená zakázka (do 15.12.2014)

Charakteristické vlastnosti:

 • Instalovaná technologie umožňující zjišťování veškerých nukleových kyselin a dalších vybraných biomarkerů (protein ad.) jednotlivě nebo v polích s vysokým počtem biomarkerových sond (včetně polí sond odpovídajících biologickým vzorkům) z jakéhokoliv organismu.
 • Biočiová platforma sestávající z kompatibilních jednotek k izolaci DNA a proteinů z biologických matric.
 • Zařízení umožňující PCR amplifikaci genetického materiálu, hybridizaci, laserové skenování a robotický tisk microarrays ke screeningu biologických vzorků a umožňující screening tisíců biologických vzorků na 1 microarray.
 • Součástí bude vyhodnocovací software a patentované licence ke genotypování a technologii tisku.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení je umožnit genomicko-proteomický výzkum a tím přispět ke zvýšení vědecko-výzkumného potenciálu v souladu se základními vědecko-výzkumnými cíli VŠCHT Praha a připojit se ke špičce v mezinárodním výzkumu v této oblasti. Plánovaná linka na tisk a analýzu biočipů uspokojí řadu aktuálních požadavků, které s sebou přináší řada v současné době na VŠCHT Praha realizovaných studijních oborů i studentských závěrečných prací řešených v rámci výzkumných projektů.
 • Technologie bude každoročně využívána studenty doktorského, magisterského i studenty bakalářského studia oborů Nanomateriály, Léčiva a biomateriály, Syntéza léčiv, Biotechnologie, Mikrobiologie, Obecná a aplikovaná biochemie. Studenti těchto velmi perspektivních oborů se seznámí se způsobem zpracování vzorků s přihlédnutím ke specifickým parametrům různých biologických matric. Studenti se naučí obsluhovat zařízení a analyzovat získaná data převážně z medicinálních, ale i dalších oborů.
 • Účelem biočipové platformy je umožnění vzniku špičkového pracoviště zaměřeného na genomicko-proteomickou diagnostiku 21. století s hlavním záměrem na výzkum v oblasti personalizované medicíny, populačního screeningu a dalších studií na geneticko-proteomické bázi. Tato průlomová platforma je založená zejména na mikročipové technologii, která bude poskytovat jak klasickou syntézu a analýzu pomocí mikročipů určených pro analýzu jednotek biologických vzorků, tak revoluční patentovanou inovaci umožňující pomocí jednotek mikročipů provádět populační screening schopný odhalování a monitorování geneticko-proteomických jevů ve statisticky významném zastoupení.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10862 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/biocipova-platforma [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/biocipova-platforma [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10892] => stdClass Object ( [nazev] => Vysokoúčinná/ultraúčinná kapalinová chromatografie s detekcí diodovým polem a hmotnostní spektrometrií [seo_title] => Vysokoúčinná/ultraúčinná kapalinová chromatografie s detekcí diodovým polem a hmotnostní spektrometrií [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Moderní modulární LC systém splňující nejnáročnější požadavky laboratoří zabývajících se kapalinovou chromatografií.
 • Požadovaná instrumentace umožní dosažení limitů detekce na ultranízkých hladinách.
 • Požadovaný systém se skládá z těchto částí – kapalinového chromatografu s on-line SPE prekoncentrací analytů, detektoru s diodovým polem a hmotnostního detektoru typu trojitý kvadrupól.
 • Kapalinový chromatograf bude vybaven vysokotlakým gradientovým, chlazeným autosamplerem a možností nástřiku až 900 μl.
 • V případě zapojení on-line SPE je požadována možnost nástřiku tohoto objemu několikrát za sebou pro zlepšení detektability cílových analytů. On-line SPE bude využíváno i pro přípravu vzorku a eliminaci potenciálních interferencí ovlivňujících detektablitu a kvantifikaci.
 • Trojitý kvadrupól pracující v rozsahu m/z 5 – 3000 a umožňující měřit látky v obou polaritách ionizace.
 • Pro účely analýzy metabolitů a transformačních produktů vybraných kontaminantů budou využity analýzy typu sken neutrálních ztrát a sken prekurzorů.
 • Přístroj bude vybaven ionizací elektrosprejem (ESI) a chemickou ionizací za atmosférického tlaku (APCI) pro pokrytí co nejširšího spektra látek.
 • Požadovaná dodávka bude zahrnovat také veškerá nezbytná zařízení (generátor dusíku, UPS a vakuový systém).

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Zařízení LC/DAD/MS/MS je prostředkem, jak zpřístupnit posluchačům techniku používanou pro stanovení stopových množství antropogenních perzistentních organických látek (např. léčivých látek, pesticidů, náhradních sladidel), které představují mnohdy značná zdravotní či ekologická rizika. Navržený systém umožní jak běžnou analýzu kapalných vzorků (vodná matrice včetně biologických materiálů). Systém je vhodný pro kvalitativní i kvantitativní stanovení zaměřené především na monitorování znečištění vod organickými látkami, či charakterizace transformačních produktů cílových analytů) po fyzikálně-chemickém, biologickém či přírodním eliminačním procesu.
 • Přístroj bude využíván nejen pro výuku v oborových laboratořích, ale také pro řešení diplomových a doktorských dizertačních prací. Přístroje každoročně využijí studenti bakalářského, magisterského studijního programu a stále v laboratořích pracuje také skoro dvě desítky doktorského studijního programu. Nová instrumentální technika bude kromě běžné výuky prezentována při odborných exkurzích včetně zahraničních.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10892 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/kapalinova-chromatografie [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/kapalinova-chromatografie [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10891] => stdClass Object ( [nazev] => Integrovaný systém pro termickou analýzu (TGA-DTA-DSC) [seo_title] => Integrovaný systém pro termickou analýzu (TGA-DTA-DSC) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Integrovaný systém pro studium vlastností pevných látek metodami neizotermní kinetiky a kalorimetrie.
 • Přístroj s univerzálním vybavením, který je vhodný pro studium polymerních a keramických materiálů, kovových slitin, anorganických nanočásticových adsorbentů, katalyzátorů a polovodičových elektrod v teplotním rozmezí minimálně -80 až 1600°C.
 • Vysoce výkonný modulární systém pro termogravimetrickou analýzu TGA, diferenční skenovací kalorimetrii (TG-DSC) a/nebo diferenční termální analýzu (TG-DTA) vybavený mikrováhami s flexibilním řízením teplotního programu s rychlostí ohřevu do minimálně 30 °C/min.
 • Požadovaná konfigurace bude modulární, umožňující pracovat za sníženého tlaku i při připojení zdrojů plynných směsí pro práci v definované atmosféře a její analýzu.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Účelem zařízení je rozšíření možností termické a kalorimetrické analýzy a charakterizace vrstev a mikrostrukturních materiálů na bázi zeolitů, polymerů, polovodivých a opticky aktivních oxidů, která je nezbytná pro výzkum směrovaný do oblastí heterogenní katalýzy, fotokatalýzy, elektrochemie, palivových článků a membránových procesů s cílem kvalitativních přeměn surovin, např. bioplynu, na produkty vyšší užitné hodnoty, vývoj nových systémů pro elektrochemickou konverzi energie apod.
 • Zařízení každoročně bude využíváno studenty doktorského, magisterského i bakalářského studia a to zejména z oborů Základní a speciální anorganické technologie, Technologie organických látek a chemické speciality, Anorganické nekovové materiály a Polymerní materiály. Studenti těchto velmi perspektivních oborů se seznámí se způsobem zpracování vzorků a naučí se obsluhovat TGA/DTA přístroj spolu se systémem analýzy případných produktů.
 • Přístroj posílí možnost zapojit se do nových projektů a navázat další výzkumné spolupráce s partnery v ČR i v zahraničí.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10891 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/termicka-analyza [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/termicka-analyza [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10890] => stdClass Object ( [nazev] => Mikroskop atomárních sil (AFM) s vysokoteplotní celou a elektrochemickým skenováním [seo_title] => Mikroskop atomárních sil (AFM) s vysokoteplotní celou a elektrochemickým skenováním [seo_desc] => Mikroskop atomárních sil (AFM) s vysokoteplotní celou a elektrochemickým skenováním [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Unikátní systém pro mikroskopii atomárních sil (AFM) se standardním vybavením rozšířený o stabilizovanou vysokoteplotní celu a elektrochemické skenování.
 • AFM ve standardní konfiguraci včetně STM (tunelovací mikroskopie) modulu.
 • Toto základní vybavení bude doplněno o vysokoteplotní celu s možností ohřevu až do 250°C a dále pak o elektrochemické STM a AFM moduly.
 • Požadovaná konfigurace umožní i měření elektrických vlastností povrchu materiálu na mikroměřítku.
 • Požadované příslušenství k přístroji je: optický mikroskop s CCD kamerou pro manipulaci se vzorky, software pro zaznamenávání a zpracování dat, UPS systém pro stabilní napájení systému.

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním důvodem pro pořízení tohoto unikátního uspořádání AFM je rozšíření a zkvalitnění vědecko-výzkumné činnosti v základním i aplikovaném výzkumu.
 • Přístroj bude používán (podobně jako stávající AFM) ve výuce v rámci Laboratoře charakterizace nano a mikrosystémů, která je součástí nového bakalářského studijního programu Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Tento moderní studijní program přitahuje perspektivní studenty a je tedy žádoucí jej podporovat kvalitním přístrojovým vybavením.
 • V této konfiguraci bude AFM schopno pokrýt široké spektrum aplikací: studium vývoje morfologie polymerů a jejich tavenin při tepelném namáhání, elektrické vodivosti kompozitních materiálů, mapování adhezivních vlastností materiálů na širokém rozmezí teplot, sledování lokálních elektrochemických vlastností povrchů, sledování koroze a depozice kovů na mikroměřítku, studium morfologických změn elektrod pro úložiště energie během nabíjení/vybíjení a měření lokálních vlastností iontově výměnných membrán.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10890 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/mikroskop-atomarnich-sil [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/mikroskop-atomarnich-sil [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10889] => stdClass Object ( [nazev] => Výkonný systém pro vědecko-technické výpočty [seo_title] => Výkonný systém pro vědecko-technické výpočty [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

→ Otevřená zakázka do 15.1.2015

Charakteristické vlastnosti:

 • V navrhované konfiguraci se jedná o systém tvořený cca 190 výpočetními jádry a 1,5TB globálně sdílené operační paměti včetně diskového prostoru o velikosti přes 10TB sloužícímu k ukládání uživatelských dat. Dále bude pořízena sada překladačů jazyků C++, Fortran a knihoven MPI pro běh paralelních úloh a dalšího simulačního software.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Pořízením nového počítačového systému pro náročné výpočty získají studenti a zaměstnanci VŠCHT Praha možnost provozu moderního softwarového vybavení a nástrojů pro tvorbu vlastního software pro potřeby složitých simulací a matematických modelů ať již pro potřeby výzkumu či výuky. Požadovaný systém přinese zdvojnásobení počtu výpočetních jader a ztrojnásobení množství dostupné paměti oproti současnému výpočetnímu systému včetně nezbytné obnovy softwarového vybavení. Zařízení budou využívat studenti hlavně magisterského a doktorandského studia a to hlavně v rámci vědecko-výzkumných úkolů a k zpracování dat pro závěrečné práce.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10889 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/vypocty [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/vypocty [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10888] => stdClass Object ( [nazev] => Laditelný PL spektrometr [seo_title] => Laditelný PL spektrometr [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Luminiscenční spektrometr vybavený laditelným budícím zdrojem pokrývající oblast UV-VIS-NIR.
 • Pro buzení luminiscenčních spekter bude použita výkonná Xe výbojka, 405 nm laser a výkonný bílý laser ve spojení s excitačním monochromátorem.
 • 2 emisní spektrometry s vysokým rozlišením budou vybaveny detektory s vysokou kvantovou účinností pokrývající rozsah minimálně 200 nm – 3 μm.
 • Požadovaná konfigurace umožní např. rozlišení uhlíkových nanotrubic s rozdílnou strukturou na základě jejich luminiscenčních spekter.
 • Zařízení bude vybaveno automatickým skenováním pro vytváření 3D grafů – závislost vlnové délky a intenzity luminiscence v celém spektrálním rozsahu na vlnové délce budícího záření. V rozsahu minimálně 250 – 2000 nm.
 • Požadované příslušenství k přístroji: nízkoteplotní optický kryostat, integrační sféra pro měření kvantového výtěžku luminiscence, různé typy držáků pro pevné i kapalné vzorky, měření luminiscence v závislosti na polarizaci budícího záření, možnost rozšíření o časově rozlišenou luminiscenci (TCSPC).

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení univerzálního laditelného fotoluminiscenčního spektrometru je rozšíření dostupných charakterizačních technik,
 • Požadovaná konfigurace umožní i využití při charakterizaci a studiu širokého spektra materiálů (organické látky, biomateriály, luminiscenční nanočástice a kvantové tečky, uhlíkové nanomateriály, kompozitní a polymerní materiály a polovodiče). Plánované zařízení má modulární koncepci a umožňuje další rozšiřování.

Plánovaná konfigurace fotoluminiscenčního spektrometru umožní maximální šíři využití v řešených i plánovaných projektech a také intenzivní zapojení do výuky (bakalářské, magisterské a doktorské práce, oborové laboratoře). V pedagogické oblasti a při řešení studentských projektů bude přístroj využíván studenty všech úrovní studia a to především oborů Nanomateriály, Materiály pro elektroniku, Anorganické nekovové materiály, Anorganická chemie, Chemie a technologie materiálů, Syntéza a výroba léčiv, Chemie a materiály ve forenzní analýze.

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10888 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/laditelny-pl-spektrometr [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/laditelny-pl-spektrometr [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10885] => stdClass Object ( [nazev] => XRD pro tenké vrstvy a prášky [seo_title] => XRD pro tenké vrstvy a prášky [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

→ Otevřená zakázka do 11.12.2014

Charakteristické vlastnosti:

 • Rentgenový difraktometr pro studium tenkých vrstev (měření asymetrických reflexí a mapovaní reciprokého prostoru pnutí a textury) a prášků.
 • Zařízení s vysokou modularitou umožní použití pro studium tenkých vrstev i studium práškových materiálů, nanočástic a provádění vysokoteplotních měření.
 • Rentgenový difraktometr bude vybaven Cu lampou (možností použití i jiných zdrojů rtg. záření jako Co lampa apod.), vícevrstvým rtg. zrcadlem (Göeblovo zrcadlo) a 2-odrazovým germaniovým monochromátorem. Kamerové snímání vzorkového prostoru umožní přesnou lokalizaci místa měření.
 • Plánované zařízení bude vybaveno energiově disperzním 1D detektorem pro výrazné urychlení měření a 0D detektorem s monochromátorem pro měření s vysokým rozlišením.
 • Součástí dodávky bude Eulerova kolébka s x-y-z posuvem a rotací v osách Chi a Phi pro mapování reciprokého prostoru, naklápěný stolek pro GI-SAXS kompatibilní s Eulerovou kolébkou, vysokoteplotní cela kompatibilní s Eulerovou kolébkou a příslušenství pro měření SAXS a rtg. difrakci v rotující kapiláře.

Difraktometr je možné rozšířit o nízkoteplotní celu kompatibilní s Eulerovou kolébkou, 4-odrazový monochromátor, polykapilární rtg. optiku a 2D detektor.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení RTG difraktometru s modulární koncepcí je zásadní rozšíření možností charakterizace tenkých vrstev i nanomateriálů na VŠCHT Praha. Univerzálnost zařízení umožní jeho aplikaci ve všech základních vědecko-výzkumných pilířích VŠCHT Praha.
 • Přístroj přispěje k motivaci kvalitních a perspektivních studentů.
 • Důležitý aspekt využití RTG difraktometru na VŠCHT Praha je výuka, kde bude přístroj zapojen v oborových laboratořích a při řešení bakalářských, magisterských a doktorských prací. V rámci pedagogické činnosti bude přístroj využíván PGS studenty i studenty magisterského a bakalářského studia a to hlavně oborů Nanomateriály, Materiály pro elektroniku, Anorganické nekovové materiály, Anorganická chemie, Chemie a technologie materiálů, Syntéza a výroba léčiv, Chemie a materiály ve forenzní analýze, Aplikovaná chemie a materiály, Chemie materiálů pro automobilový průmysl, Biomateriály pro medicínské využití, Kovové materiály.
 • Využití rentgenové difrakce v laboratorní výuce umožní studentům seznámení s moderními metodami a postupy charakterizace materiálů. Zakoupení kvalitního rentgenového difraktometru umožní prohloubení spolupráce s průmyslem a množstvím tuzemských i zahraničních vědeckých pracovišť.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10885 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/xrd-pro-tenke-vrstvy-a-prasky [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/xrd-pro-tenke-vrstvy-a-prasky [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10884] => stdClass Object ( [nazev] => Terahertzový spektrometr (THZS) [seo_title] => Terahertzový spektrometr (THZS) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Přístroj umožňující měření v dosud málo dostupné terahertzové oblasti spektra, která leží mezi infračervenou a mikrovlnnou oblastí.
 • Přístroj generující terahertzové záření dielektrika pomocí femtosekundových laserových pulzů. Vznikající polychromatické terahertzové záření bude integrovat se studovaným vzorkem a prošlé záření bude analyzováno Fourierovou transformací v časové doméně.
 • Intenzita terahertzového záření bude dostatečná pro i studium pevných, práškových a kapalných látek.

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení spektrometru je podpora špičkového vědecko-výzkumného potenciálu v základních výzkumných pilířích VŠCHT Praha.
 • Tématika, která bude řešena na THZS, souvisí s problematikou analýzy a vývoje léčiv, která je jednak náplní bakalářských i magisterských studijních oborů, jednak dovoluje provádět základní výzkum v oblasti nových generických léčiv, kde může být pomocí této spektroskopie optimalizována morfologie konkrétního léčiva s ohledem na biodostupnost farmaceuticky účinné látky.
 • Tato spektroskopie může být použita pro aplikovaný výzkum padělků léčiv.
 • Přístroj bude každým rokem využíván studenty bakalářského i magisterského studia Analýza léčiv, Analytická chemie a Molekulární analytická a fyzikální chemie.
 • Z hlediska aplikovaného a základního výzkumu bude přístroj sloužit i studentům doktorského studia a expertízy prováděné na tomto přístroji budou vynikajícím podkladem pro spolupráce jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10884 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/terahertzovy-spektrometr [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/terahertzovy-spektrometr [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10883] => stdClass Object ( [nazev] => Slinovací zařízení „Spark Plasma Sintering“ (SPS) [seo_title] => Slinovací zařízení „Spark Plasma Sintering“ (SPS) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Univerzální zařízení vhodné pro slinování prášků na bázi kovů, keramiky nebo kompozitů.
 • Rychlé slinování na bázi lisování za současného působení procházejícího elektrického proudu.
 • Je požadováno zařízení SPS pro slinování vzorků o průměru do 30 mm.

Zařízení umožňuje dosáhnout teploty až 2 000°C s volitelnou rychlostí ohřevu nejméně v intervalech od 10 do 300 K/min.

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení je možnost kvalitního vědecko-výzkumného růstu v našich základních vědecko-výzkumných pilířích, konkrétně velké využití tento přístroj nachází v pilíři „Materiály a chemické speciality. Přístroj bude využíván rovněž při řešení studentských závěrečných prací všech úrovní studia, řešených v rámci výše zmíněných výzkumných projektů.
 • Přístroj SPS každoročně využíván studenty všech úrovní studia oborů Metalurgie, Kovové materiály, Anorganické nekovové materiály, Nanomateriály, Chemie a technologie materiálů, Chemie materiálů pro automobilový průmysl, Biomateriály pro medicínské využití.
 • Přístroj posílí možnost zapojit se do nových projektů a navázat další výzkumné spolupráce s partnery v ČR i v zahraničí.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10883 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/10883 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/10883 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10880] => stdClass Object ( [nazev] => Vysokoteplotní CVD proces [seo_title] => Vysokoteplotní CVD proces [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • CVD (Chemical Vapor Deposition) proces je universální deposiční zařízení umožňující vytvářet kvalitní vrstvy různých materiálů od vodivých přes polovodivé až po dielektrické v rozmezí tlouštěk od nanometrových po mikrometrové.
 • Součástí aparatury je nezbytné plynové hospodářství a diagnostické vybavení.
 • Požadované CVD depoziční zařízení bude splňovat následující požadavky: možnost přípravy vrstev do vysokých teplot, RF indukčně vyhřívaný reaktor, možnost depozice vrstev s využitím plasmatického výboje, čerpání reaktoru do oblasti vysokého vakua, řízení průtoku plynů, likvidace odpadních plynů, základní diagnostika studia povrchových vlastností vytvářených vrstev.

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení je nutnost zvýšení kvality vědeckovýzkumné činnosti na VŠCHT a navazující výuky v oblasti nanotechnologií.
 • Zařízení bude využíváno hlavně studenty doktorského a magisterského studia, v omezeném počtu i studenty bakalářského studia a to převážně studenty oborů  Nanomateriály, Materiály pro elektroniku, Biomateriály a Výroba léčiv.
 • Studenti těchto velmi perspektivních oborů se seznámí s moderním způsobem přípravy a charakterizace vrstev různých materiálů. Práce na aparatuře tak upevní jejich znalosti získané teoretickým studiem a dále si studenti osvojí práci na špičkovém technologickém zařízení.
 • Přístrojové vybavení posílí možnost pro VŠCHT Praha se zapojit se do nových vědeckovýzkumných projektů a navázat další výzkumné spolupráce s partnery jak v ČR, tak v zahraničí.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10880 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/vysokoteplotni-cvd-proces [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/vysokoteplotni-cvd-proces [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10879] => stdClass Object ( [nazev] => Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS) [seo_title] => Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Modulární TERS systém umožňující záznam spektrálních dat ve skenujícím režimu se zpětnou vazbou s laterálním rozlišením lepším než 70 nm pro netransparentní vzorky. XYZ skenovací systém s optimalizovanou stopou laserového paprsku. Základní laser ve viditelné oblasti (cca 532 nm), excitační optika s filtrací plasmových linií, konfokální sběrná optika, mřížkový spektrograf s vysokým spektrálním rozlišením a chlazeným CCD detektorem. Požadovaná konfigurace umožňuje pokročilé TERS spektrometrické mapování poskytující molekulárně chemickou informaci o povrchu netransparentních vzorků kombinovanou s morfologickou AFM analýzou. Nedílnou součástí systému je antivibrační optická lavice umožňující opakovatelná skenovací měření se submikronovým rozlišením a budoucí rozšíření modulárního systému (např. rozšíření o další laser, polarizační měření atp.).
 • Příslušenství k přístroji: sady hrotů/sond pro různé měřicí módy a materiály s různou drsností, systém pro pozorování vzorku umožňující přesné polohování vzorku a laserové stopy a sledování optických jevů mezi hrotem a vzorkem, jednotný software pro řízení experimentu, sběr a zpracování dat včetně analýzy obrazu s možností další aplikace multivariátních chemometrických metod.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení je rozšíření vědecko-výzkumných projektů do rychle se rozvíjející oblasti uspořádaných supramolekulárních systémů a nanomateriálů a jejich studia novými technikami, které jsou dostupné jen v omezeném počtu laboratoří po celém světě. Uvedený modulární systém najde využití ve všech základních vědecko-výzkumných pilířích.
 • Systém bude využíván studenty všech úrovní studia a to hlavně pro vědecko-výzkumné úkoly a případně pro měření závěrečných prací.
 • TERS systém každoročně využíván doktorskými studenty oborů Fyzikální chemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, studenty magisterských oborů Fyzikální chemie, Molekulární analytická a fyzikální chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství a bakalářského studia oborů Chemie, Analytická a fyzikální chemie a Nano a mikrotechnologie
  v chemickém inženýrství.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10879 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/system-pro-zesilenou-mikroskopii [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/system-pro-zesilenou-mikroskopii [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10878] => stdClass Object ( [nazev] => Ultra high-performance liquid chromatography s detektorem typu QTOF  (UHPLC-QTOF) [seo_title] => Ultra high-performance liquid chromatography s detektorem typu QTOF  (UHPLC-QTOF) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Špičkový analytický systém (UHPLC s detektorem QTOF) vhodný k identifikaci neznámých látek ve složitých matricích.
 • Vysokotlaká kapalinová chromatografie (UHPLC), ve spojení s kolonami s malým průměrem částic, umožňuje separaci cílových analytů a matrice v řádech cca 10 min.
 • TOF MS poskytující citlivost na dostatečně nízké úrovni (jednotky pg nanesené na kolonu).
 • Rozsah měření hmot až do 10000 AMU je vhodný i pro analýzu biologických látek s vyšší hmotou (proteiny, polysacharidy).
 • Součástí požadované dodávky je aktualizovaná knihovna přesných MS/MS spekter.
 • Součástí řešení jsou i zařízení na úpravu vzorků.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení je možnost kvalitního vědecko-výzkumného růstu v našich základních vědecko-výzkumných pilířích.
 • Přístroj je ideální nástroj pro studium metabolitů a stopovou analýzu při vytváření profilů ve forenzní analýze. Přístroj je vhodný pro studium farmakokinetiky biologicky aktivních látek, ale také pro studium velkého množství sekundárních rostlinných metabolitů, které je obtížné pro nízkou koncentraci a velké množství izomerů stanovit.
 • Posílení možnosti zapojení se do nových projektů a navázat další výzkumné spolupráce.
 • UHPLC QTOF plánované konfigurace uspokojí i řadu urgentních požadavků aktuálně vyučovaných oborů jako je především Forenzní analýza, Chemie přírodních látek, Analýza léčiv a syntéza léčiv.
 • Zařízení umožní přístup studentů k modernímu zařízení, které budou moci využívat při řešení závěrečných prací, zejména diplomových a doktorských a to většinou v oborech Forenzní analýza, Chemie přírodních látek, Analýza léčiv a Syntéza léčiv.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10878 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/high-performance-liquid-chromatography [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/high-performance-liquid-chromatography [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10875] => stdClass Object ( [nazev] => Vybavení laboratoře biochemie [seo_title] => Vybavení laboratoře biochemie [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

→ Otevřená zakázka do 12.12.2014

Charakteristické vlastnosti:

Je plánováno pořízení základních drobných přístrojů sloužících pro přípravu roztoků, jako jsou: pipety, míchačky s ohřevem,vortexy, pH metr, promývačka mikrodestiček, sestava rotátorů na zkumavky s nástavci, výrobník ultračisté vody, předvážky, analytické váhy.

Dále je plánováno pořízení přístrojů pro kultivaci buněk: třepačky, třepačka na gely, třepaný termoblok s chlazením, oběhový termostat s chlazením, třepaná vodní lázeň, CO2 inkubátor, kultivační bpx pro rostliny (fytotron).

Dále budou pořízeny přístroje pro zpracování buněk a jiných biologických materiálů, frakcionace buněčných organel a částic a separace: disruptor buněk, chlazená centrifuga se 2 rotory, jednoduchá varianta chromatografického přístroje FPLC.

Pro analýzu fluorescenčních proteinů v buňkách bude pořízen: jednoduchý fluorescenční mikroskop. Pro proteinovou analýzu bude pořízen: spektrofotometr,elektroforéza pro separaci proteinů (SDS PAGE) se zdrojem.

Nově zařazené biochemické metody zahrnují i základní techniky práce s nukleovými kyselinami, a proto budou v projektu pořízeny: termocyklér, jednoduchý dokumentační systém s transiluminátorem,software pro analýzu biologických dat.

Pro skladování biologických materiálů a roztoků budou pořízeny: lednice, mrazicí box, hlubokomrazící boxy -80°C a -150°C,výrobník ledu.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem je zvýšení kvality praktické výuky studentů bakalářského a magisterského studia a navýšení kapacity této laboratoře z důvodu stále stoupajícího zájmu o tyto laboratoře.
 • Laboratoř biochemie je povinná v rámci bakalářského studia pro všechny obory FPBT a většinu bakalářských oborů ostatních fakult. Studenti si v této laboratoři budou moci osvojit práci se zařízeními a přístroji, které jsou v současné době běžně dostupné v praxi.
 • Zkušenosti a specifika práce v biochemické laboratoři výrazně zvyšují konkurenceschopnost a uplatnění absolventů. Získané dovednosti studenti pak případně uplatní i  v oborových laboratořích.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10875 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/biochemie [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/biochemie [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10874] => stdClass Object ( [nazev] => Vysokorozlišující hmotnostní spektrometr a trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem (GC-HR-MS a GC-TSQ) [seo_title] => Vysokorozlišující hmotnostní spektrometr a trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem (GC-HR-MS a GC-TSQ) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Přístroj GC-MS s vysokým rozlišením (GC-HR-MS) zaručující měření hmotností resp. jejich m/z  sledovaného analytu s dostatečnou rozlišovací schopností a správností.
 • Trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem (GC-MS-QQQ resp. GC-TSQ) umožňující provádění selektivního stanovení stopového množství organických látek v komplexních matricích. V kombinaci s elektronovou ionizací představující v současné době oba typy spektrometrů trend, v oblasti hmotnostně-spektrometrické kvalitativní i kvantitativní analýzy.GC-HR-MS přístroj bude splňovat následující parametry: vysoká rozlišovací schopnost, bude obsahovat zdroj pro ionizační techniku elektronové ionizace a chemické ionizace, bude umožňovat výměnu iontového zdroje bez porušení vakua, kompatibilita instalace sondy pro přímý vnos vzorku do iontového zdroje, kompatibilita instalace teplotní sondy sondy pro vnos vzorku do nástřikového členu plynového chromatografu, dostatečná rychlost skenování ve vysokorozlišujícím (HRMS) režimu, plynový chromatograf bude osazen dvěma nástřiky, sestava bude obsahovat x-y-z robotický autosampler, součástí ovládacího a vyhodnovacího softwaru bude aktuální databáze hmotnostních spekter.
 • GC- TSQ přístroj bude splňovat následující parametry: bude obsahovat zdroj pro ionizační techniku elektronové ionizace, bude vykazovat dostatečnou citlivost v MRM režimu měření, bude vykazovat dostatečnou rychlost skenovaní, sestava bude obsahovat plynový chromatograf, který umožňuje osazení dvěma nástřikovými členy, součástí ovládacího a vyhodnocovacího softwaru bude aktuální databáze hmotnostních spekter.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Účelem zařízení je rozšíření možností studia struktury vzorků organických látek a posun k měření přesné hmotnosti na přístrojích s vysokým rozlišením. Splnění požadavků na měření přesnýchhmotností sloučenin, které jsou měřitelné pomocí GC-HR-MS s elektronovou ionizací (EI+ 70eV), která představuje univerzální ionizační techniku.
 • Rozšíření možnosti se zapojit do grantových projektů a vědecko-výzkumných úkolů, při kterých je požadováno kvantitativní stanovení organických látek v komplexních matricích.
 • Přístroj budou využívat studenti všech úrovní studia a to hlavně v rámci vědeckovýzkumné práce a závěrečných prací. Převážně se bude jednat o studenty FTOP, ale také o studenty FCHT a FPBT.

 

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10874 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/hmotnostni-spektrometr [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/hmotnostni-spektrometr [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10873] => stdClass Object ( [nazev] => Platforma pro vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (LC-HRMS) s robotickou sample praparation unit a ambientním iontovým zdrojem [seo_title] => Platforma pro vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (LC-HRMS) s robotickou sample praparation unit a ambientním iontovým zdrojem [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Komplexní instrumentální platforma vybavená robotickou jednotku pro přípravu a manipulaci se vzorky před analýzou; ); zahrne jako základní jednotky ultra-účinný kapalinový/superkritický chromatograf pro variantní separaci složek extraktů  a  poslední vývojovou generaci tandemového hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením pro jejich detekci a identifikaci senzoricky aktivních látek a jejich prekurzorů.
 • In-line zařazený optický detektor spolu s kompletní sadou dostupného softwarového vybavení přispějí ke komplexní charakterizaci neznámých sloučenin.
 • Ambientní iontový zdroj umožní zvýšení průsaznosti analýz a tvorbu relevantních databází.

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním cílem je vybavit Ústav analýzy potravin a výživy moderním zařízením umožňujícím studentům bakalářského a magisterského studia mateřského ústavu, tak i dalších ústavů Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, seznámit se s komplexním řešením problematiky kvality potravin. Vedle moderně vybavené laboratoře s boxy pro smyslové hodnocení, budou mít takto studenti k dispozici i moderní instrumentaci pro studium profilů senzoricky a dalších biologicky aktivních látek a jejich identifikaci. Právě toto nové, komplexní pojetí výuky se promítne ve významném posílení odborné kompetence studentů a jejich uplatnění jak v oblasti navazujícího výzkumu, ve specializovaných kontrolních laboratořích či průmyslové praxi při vývoji nových typů výrobků.
 • Zařízení Senzorické laboratoře bude každoročně využíváno studenty doktorského, magisterského i  bakalářského studia oborů FPBT, tak aby se seznámili se způsobem zpracování vzorků v závislosti na specifických parametrech  různých typů potravinových surovin a produktů.

 

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10873 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/platforma-hmotnostni-spektrometrie [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/platforma-hmotnostni-spektrometrie [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10871] => stdClass Object ( [nazev] => Virtualizace [seo_title] => Virtualizace a streaming aplikací pro potřeby výuky [seo_desc] => Virtualizace a streaming aplikací pro potřeby výuky [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Jedná se o dodávku kompletní infrastruktury pro virtualizaci desktopů a aplikací. Součástí je hardware serverů, diskového úložiště, síťové infrastruktury a související služby jako je kompletní instalace, integrace do stávajícího prostředí a migrace stávajících dat. Celé řešení bude postaveno na moderní virtualizační technologii a počítá s nasazením minimálně 600 konkurenčních licencí pro použití virtualizace desktopů a aplikací. Vzhledem k důležitosti zajištění výuky bude zajištěna redundance virtualizačních serverů a jejich rozdělení do dvou nezávislých lokalit, tak aby byla zajištěná maximální dostupnost v případě výpadků. S výhodou zde bude použita integrace do současné infrastruktury.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Tato instrastuktura řeší komfort při poskytování aplikací uživatelům a umožní jejich lepší ekonomické využití. Dále aplikace umožňuje zaměřit se na rychle se rozvíjející mobilní IT sféru, jakou jsou tablety a chytré telefony.
 • Projekt umožní studentům, ale i zaměstnancům používat jak výukové a vědecké, ale v podstatě jakékoliv aplikace obecně, odkudkoliv ze světa nezávisle na operačním systému. Dále pak zrychlí a zefektivní nasazování nových aplikací a jejich verzí jak pro účely výuky tak i výzkumu. Velká pozornost je věnována spouštěním klasických aplikací na mobilních zařízeních, jako jsou tablety a chytré telefony. Hlavní přednosti virtualizace a streamingu aplikací na VŠCHT Praha jsou:
 • Izolovaný běh aplikací od sebe navzájem a izolace od operačního systému, aplikace běží ve svém vlastním prostoru, a ačkoliv se navzájem neovlivňují a nezatěžují operační systém, tak vzájemně komunikují a uživatel má dojem, je vše instalováno na lokálním počítači.
 • Rychlejší start aplikací. Dojde k lepšímu vyžití času určeného pro výuku.
 • Pro běh virtualizovaných aplikací není potřeba „silný“ počítač, aplikace běží na serveru a přenáší se „jen“ obraz,
 • Místo klasického počítače je možné použít tzv. tenkého klienta. Tenkého klienta si lze představit jako slabé PC v minimální konfiguraci, tenký klient je ve většině případů bezúdržbový a jeho cena je oproti klasickému počítači několikanásobně nižší.
 • Možnost běhu aplikací s nekompatibilním operačním systémem. Jde například o případy, kdy na Windows 7 nelze provozovat aplikaci, které je určena pro starý OS Windows XP.
 • Běh aplikací napříč platformami. Je možné bez zvláštních zásahů spustit aplikaci pro Windows na Linuxu nebo Apple či obráceně.
 • Racionální využití licencí, které mimo výuku nejsou využívány. Např. studentům bude poskytnuta možnost používat aplikace, které se jinak striktně využívají k výuce i pro domácí přípravu na výuku.
 • Flexibilní nasazení nové verze aplikace či nové aplikace vůbec, nebude potřeba dlouhého testování kompatibility s jinými aplikacemi.
 • Možnost spuštění více verzí aplikace zároveň. Lze spustit více verzí jednoho produktu současně, např. MS Office 2003 s MS Office 2010.
 • Centrální správa aplikací, vše je nainstalováno pouze jednou na jednom místě.
 • Jednodušší update a upgrade aplikací, aplikace se aktualizuje pouze jednou na serveru a není nutné aktualizace provádět na každém počítači.
 • Možnost běhu desktopových aplikací na mobilních zařízeních.
 • Spuštění aplikací jak v budovách VŠCHT Praha v Dejvicích, tak i mimo vysokou školu, student i zaměstnanec bude mít možnost spustit si vybranou aplikaci zjednodušeně řečeno odkudkoliv na čemkoliv.
 • Možnost „škálovat“ oprávnění pro spuštění aplikací pro konkrétního uživatele či skupiny uživatelů. Např. 1. ročník bakalářského studia bude mít právo na jinou množinu aplikací, než vyšší ročníky studiad a v jiném čase, atp.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10871 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/virtualizace [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/virtualizace [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10857] => stdClass Object ( [nazev] => Skenovací elektronový mikroskop s lokální strukturní a chemickou analýzou (SEM – LSCA) [seo_title] => Skenovací elektronový mikroskop s lokální strukturní a chemickou analýzou (SEM – LSCA) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

→ Otevřená zakázka do 19.1.2015

Charakteristické vlastnosti

Špičkový duální elektronový mikroskop (s duálním iontovým svazkem) vybavený detektory pro lokální strukturní a chemickou analýzu. Přístroj se specifickou kombinací obrazových informací (sekundární elektrony, odražené elektrony, AFM/STM) s informacemi analytickými (EDS – prvková analýza, Raman – chemická analýza, detektor sekundárních iontů – koncentrační profil) a to vše se sub-mikrometrovým prostorovým rozlišením.

 • SEM s proměnným urychlovacím napětím, vybavený katodou s dlouhou životností, vysokou stabilitou a vysokým jasem. Je požadováno vysoké obrazové rozlišení a vysoké proudy pro potřeby použitých analytických metod. SEM bude vybaven detektory sekundárních a odražených elektronů.
 • Iontový svazek musí koincidovat se svazkem elektronovým, musí poskytovat vysoký jas a vysoké prostorové rozlišení. Iontový svazek musí umožnit v komoře iontové úpravy vzorku. Přístroj bude vybaven detektorem pro vytvoření obrazu sekundárních iontů.
 • Požaduje se práce ve vysokém vakuu. Je požadován automatický kompucentrický stolek, který umožní pracovat se vzorky s vysokou geometrickou variabilitou, bude se vyznačovat přesností a reprodukovatelností polohovaní vzorku.
 • Z místa pozorovaného pomocí sekundárních elektronů bude možné současně pořídit korespondující snímek pomocí mikroskopu atomárních sil/tunelovacího mikroskopu (AFM/STM).
 • Přístroj bude dále vybavený analytickými detektory, které budou doplňovat získané obrazové informace o analytická data. Detektory budou minimálně zahrnovat EDS pro snímání rtg. spektra, detekční systém pro lokální Ramanovu spektroskopii a spektrometr sekundárních iontů.
 • Přístroj bude zahrnovat odpovídající software umožňující vzájemnou korespondenci obrazů a spekter získaných různými technikami a software pro zpracování a vyhodnocení analytických spekter.

Účel pořizovaného vybavení:

 • Přístroj umožní získat lokální morfologickou informaci v různých zobrazovacích režimech kombinovanou s on-site chemickými (spektrálními) informacemi se sub-mikrometrovým prostorovým rozlišením.
 • Hlavním účelem pořízení tohoto přístroje je možnost kvalitního vědecko-výzkumného růstu v našich základních vědecko-výzkumných pilířích, obzvláště v materiálových oborech. Obeznámení a práce s přístrojem bude zařazeno do výuky v rámci specializovaných oborových předmětů. SEM-LSCA v plánované konfiguraci uspokojí i řadu požadavků aktuálně i v budoucnu vyučovaných oborů. Přístroj bude využíván i při řešení studentských závěrečných prací řešených v rámci dalších výzkumných projektů a to hlavně materiálových oborů FCHT a částečně FCHI. Přístroj budou využívat hlavně studenti doktorského a magisterského studia.
 • Přístroj posílí možnost zapojit se do nových projektů a navázat další výzkumné spolupráce s partnery v ČR i v zahraničí.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10857 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/skenovaci-elektronovy-mikroskop [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/skenovaci-elektronovy-mikroskop [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10858] => stdClass Object ( [nazev] => Transmisní elektronový mikroskop (TEM) [seo_title] => Transmisní elektronový mikroskop (TEM) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Transmisní elektronový mikroskop s univerzálním vybavením a s možností použití pro různé typy materiálů.
 • TEM s urychlovacím napětím 200 kV, vybavený katodou s dlouhou životností a vysokým jasem pro zobrazování s max. zvětšením okolo milionu a rozlišením pod 0,5 nm.
 • Konfigurace poskytující spektroskopické metody pro analýzu chemického složení vzorku.
 • Jako součást přístroje je požadován i skenovací mód a nástavec umožňující kryo-elektronovou mikroskopii.
 • Příslušenství k přístroji: držáky různých typů vzorků, systém snímání obrazu (CCD kamera či kamery s dostatečným rozlišením), software pro zpracování dat včetně analýzy obrazu.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení je možnost kvalitního vědecko-výzkumného růstu v našich základních vědecko-výzkumných pilířích. Přístroj bude dále také využíván pro výukové účely. Plánované konfigurace uspokojí i řadu urgentních požadavků aktuálně vyučovaných oborů i studentských závěrečných prací řešených v rámci výzkumných projektů a to hlavně oborů Nanomateriály, Léčiva a biomateriály, Syntéza léčiv, Biotechnologie, Mikrobiologie, Obecná a aplikovaná biochemie. Mikroskop bude využíván hlavně studenty doktorského studia. Studenti magisterského a bakalářského studia využíjí mikroskop hlavně při závěrečných pracích.
 • Přístroj s univerzálním vybavením je vhodný pro studium polymerních a keramických materiálů, kovových slitin, anorganických nanočástic, ale také pro studium mikroorganismů, včetně sub virových struktur a lidských buněk.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10858 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/transmisni-elektronovy-mikroskop [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/transmisni-elektronovy-mikroskop [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10859] => stdClass Object ( [nazev] => Celoplošné pokrytí WiFi [seo_title] => Celoplošné pokrytí WiFi [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Celoplošné pokrytí Wifi je sjednocení drátové a bezdrátové infrastruktury, změna řízení přístupu k informačním zdrojům na základě identity uživatele a plná podpora přístupu z vlastních zařízení uživatelů (BYOD). Dobudováním stávající síťové infrastruktury bude umožněn všem uživatelům počítačové sítě VŠCHT Praha přístup s jakýmkoliv zařízením přes drátové nebo bezdrátové médium ke všem potřebným zdrojům s ohledem na všechny bezpečnostní aspekty takovéhoto záměru.
 • Projekt pokrytí Wifi zahrnuje nové přepínače v jádru sítě a datacentru, nové přístupové body WiFi sítě s podporou nejnovějšího standardu 802.11ac, rozšířující licence pro stávající RADIUS servery, licence pro řadiče bezdrátové sítě licence pro lokalizační nástroje. Pro připojení všech plánovaných přístupových bodů se počítá s rozšířením koncových přepínačů o nové modulární karty s podporou napájení po ethernetu.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Implementací jednotné počítačové sítě řízené na základě identity uživatelů bude mít VŠCHT Praha vytvořeno bezpečné a uživatelsky přívětivé prostředí, ve kterém budou všichni uživatelé mít přístup ke svým informačním zdrojům odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení. Jednotná počítačová síť vytvoří lepší podmínky k rozšíření možností virtualizace, streaming aplikací a e-learningu a k využití mobilních zařízení zaměstnanců k pracovním účelům.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10859 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/celoplosne-pokryti-wifi [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/celoplosne-pokryti-wifi [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10860] => stdClass Object ( [nazev] => Duální monokrystalový difraktometr s mikrofokusní RTG lampou [seo_title] => Duální monokrystalový difraktometr s mikrofokusní RTG lampou [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Duální monokrystalový difraktometr s Mo a Cu Microfocus jako zdroje rtg. záření.
 • CCD nebo CMOS plošný detektor optimalizovaný pro duální zdroj.
 • V základním vybavení přístroje bude systém chlazení a ohřevu krystalu.
 • PC jednotka (řídící počítač) pro sběr dat a vyhodnocování.
 • CCD kamera pro justaci, korekci absorpce a studium morfologie krystalů.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Majoritní uplatnění přístroje předpokládáme v pilířích „Zdraví a bezpečnost“ a „Materiály a chemické speciality“.
 • Zařízení primárně určené pro sběr dat a řešení struktur monokrystalů.
 • Přístroj bude využíván v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia při vědecko-výzkumné práci a měření závěrečných prací. Přístroj bude zapojen do laboratoří oboru, kde se studenti seznamují s pěstováním monokrystalů a problematikou difrakce. Přístroj bude využíván hlavně studenty oborů Syntéza a výroba léčiv, Chemie a technologie materiálů, Biomateriály pro medicinské využití.
 • Přístroj umožní např. rozšíření externí spolupráce VŠCHT Praha a to při měření malých, špatně difraktujících krystalů, potřeb identifikace látky, určení/potvrzení struktury, absolutní nebo relativní stereochemie, studiu morfologie nebo jen rutinní screening mřížkových parametrů.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10860 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/difraktometr [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/difraktometr [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10861] => stdClass Object ( [nazev] => 3D strukturní iluminační mikroskop (3D SIM) [seo_title] => 3D strukturní iluminační mikroskop (3D SIM) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Přístroj pro super-rezoluční fluorescenční mikroskopii biologických materiálů s rozlišením 100 nm (x, y) a 200 nm (z) a s ultrarychlou zobrazovací techniku.
 • Přístroj umožní snímání emise fluorescence ve čtyřech oblastech viditelného spektra (modrá, zelená, červená, tmavě červená).
 • 3D SIM který bude možno kombinovat např. s fluorescenční in situ hybridizací, či dalšími super-rezolučními technikami.

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení je možnost kvalitního vědecko-výzkumného růstu v našich základních pilířích. Přístroj bude dále také využíván pro výukové účely a přípravu studentů pro budoucí povolání. Navíc uspokojí plánované konfigurace i řadu urgentních požadavků aktuálně vyučovaných oborů i případně nově zaváděných oborů a studentských závěrečných prací a prací řešných v rámci výzkumných projektů a to hlavně oborů Nanomateriály, Léčiva a biomateriály, Syntéza léčiv, Biotechnologie, Mikrobiologie, Obecná a aplikovaná biochemie.
 • Mikroskop bude využíván hlavně studenty doktorského studia. Studenti magisterského a bakalářského studia využíjí mikroskop hlavně při závěrečných pracích.
 • Přístroj bude součástí laboratoře pokročilých mikroskopických technik. Bude představovat nový stupeň evoluce špičkových super-rezolučních fluorescenčních technik a tím posílí charakter unikátní laboratoře.
 • Prvotřídní 3D super-rezoluční technika poslouží k dosažení výsledků publikovatelných v prestižních periodicích s vysokým impakt faktorem.
 • Studentům, kteří budou mikroskop využívat, se díky znalosti této jedinečné techniky otevře cesta do renomovaných laboratoří.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10861 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/iluminacni-mikroskop [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/iluminacni-mikroskop [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10863] => stdClass Object ( [nazev] => Systém pro skenovací optickou mikroskopii blízkého pole v infračervené oblasti (IR-SNOM) [seo_title] => Systém pro skenovací optickou mikroskopii blízkého pole v infračervené oblasti (IR-SNOM) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Unikátní aparatura pro skenovací optickou mikroskopii blízkého pole v infračervené oblasti (IR-SNOM) umožňující záznam obrazu ve skenujícím režimu pro různé typy molekulárních materiálů a nanomateriálů.
 • IR-SNOM aparatura umožňující záznam mikroskopických obrazů nanomateriálů v infračervené oblasti technikou blízkého pole s laterálním rozlišením lepším než 100 nm pro netransparentní vzorky sestávající ze třech navzájem propojených částí:
 • mechanické – založené na principu XYZ mikroskopu se skenovací sondou s piezoelektrickým polohováním vzorku a zpětnovazebným systémem,
 • optický – kontinuální zdroj infračerveného záření, ozařovací optika v režimu blízkého pole, sběrná optika a vysoce citlivý detekční systém buď MCT nebo InSb resp. InGaAs typu,
 • elektronické – detekční a řídicí systém včetně detekčního zesilovače, lock-in zesilovače a digitálního zpracování signálů.
 • Nedílnou součástí stavby aparatury je antivibrační optická lavice umožňující opakovatelná skenovací měření se submikronovým rozlišením a budoucí rozšíření modulárního systému. Požadované příslušenství k přístroji je:
 • systémy pro fixaci vzorků,
 • systém pro pozorování vzorku umožňující přesné polohování vzorku a pozorování optických jevů mezi optickou sondou a vzorkem,
 • software pro řízení experimentu, sběr a zpracování dat včetně analýzy obrazu s možností další aplikace matematicko-statistických metod.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení a sestavení unikátní aparatury je rozšíření molekulárně spektroskopického výzkumu do oblasti vývoje a aplikace mikroskopií blízkého pole se zaměřením na infračervenou spektrální oblast. Navržená konfigurace umožní IR-SNOM mapování poskytující chemickou informaci o povrchu netransparentních vzorků komplementární k analýze pomocí TERS systému. Vyvíjená IR-SNOM technika, která na rozdíl od TERS není dosud komercionalizovaná, představuje sama o sobě novou výzkumnou tématiku v oblasti nanotechnologií, a zároveň najde hlavní využití při charakterizaci a vývoji nových nanostrukturních materiálů a systémů s mimořádnými optickými vlastnostmi, které jsou předmětem výzkumu ve vědecko-výzkumném pilíři „Materiály a chemické speciality.
 • Unikátní aparatura bude využívána hlavně studenty doktorského studia (Fyzikální chemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, ale také studenty magisterského studia oborů (Fyzikální chemie, Molekulární Analytická a Fyzikální chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství a v omezené míře i studenty bakalářského studia Fyzikální chemie, Analytická chemie, Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství). Vybraní bakalářští studenti se seznámí se základním principem této pokročilé mikroskopické techniky a se způsobem přípravy vzorků. Magisterští studenti se naučí základy obsluhy aparatury a zpracování dat v rámci diplomových prací. Doktorandi se hlouběji seznámí s rozvíjenou problematikou technik blízkého pole, naučí se plně využívat IR-SNOM aparaturu, vyhodnocovat měřená data a porovnávat je s výsledky počítačových modelů a simulací, které budou rozvíjet na základě studia literatury a mezinárodních kontaktů budované laboratoře spojující TERS a IR-SNOM mikroskopii.
 • Přístroj posílí možnost zapojit se do nových vědeckých projektů a navázat další výzkumné spolupráce s partnery v ČR i v zahraničí.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10863 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/system-pro-skenovaci-optickou-mikroskopii [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/system-pro-skenovaci-optickou-mikroskopii [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10872] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => Průtokový cytometr se sorterem [seo_desc] => Průtokový cytometr se sorterem [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Přístroj pro účinné zpracování velkého množství analýz buněčných populací.
 • Multiparametrový průtokového cytometr s excitací více lasery ve viditelné a UV oblasti.
 • Zařízení s detekcí přímého rozptylu světla (FSC/FALS - Forward Scatter), bočního rozptylu světla (SSC/RALS - Side Scatter) a fluorescenčních signálů (FL), manuální a automatickou kompenzací, vysokým dynamickým rozsahem a citlivostí při zachovaném průtoku částic.
 • Požadovanou součástí přístroje je třídič buněk (sorter) sloužící k izolaci specifické subpopulace z heterogenní populace na základě měřených parametrů a definovaných kritérií.
 • Software pro online i offline analýzu, umožňující zpracování naměřených dat v plném rozsahu obvyklém u tohoto přístroje.
 • Z důvodu předpokladu velkého množství analýz, přístroj musí být vybaven pro vysokou propustnost vzorků automatickým dávkovačem (autosamplerem).

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení je možnost kvalitního vědecko-výzkumného růstu v našich pilířích a srovnatelnost výzkumu se zahraničním standardem.
 • Přístroj bude zejména sloužit k testování a studiu odpovědi různých buněčných linií na experimentální působení nízkomolekulárních látek s definovaným účinkem na vybrané buněčné signální dráhy, např. k  měření změn v průběhu buněčného cyklu po působení látek s cytostatickým účinkem na lidské buňky. Zejména bude studován vliv těchto inhibitorů na růst, dělení, diferenciaci a přežití buněk.
 • V rámci dalších studií bude přístroj využíván i pro mikrobiální buňky, převážně k posouzení průběhu buněčného cyklu a viability, dále ke studiu signálních drah, k detekci poškození DNA, stanovení intracelulárního pH, membránového potenciálu a dalších.
 • Přístroj bude zároveň sloužit k třídění buněk na základě předem definovaných fluorescenčních a morfologických parametrů
 • Přístroj bude využíván studenty  bakalářského a magisterského studia 2 oborů (Biochemie a biotechnologie, Biotechnologie léčiv) a 2 doktorských oborů (Biotechnologie, Léčiva a biomateriály).
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10872 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/prutokovy-cytometr [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/prutokovy-cytometr [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10876] => stdClass Object ( [nazev] => Ion mobility quadrupol time of flight spectrometr (IMS-QTOF) pro metabolomické studie [seo_title] => Ion mobility quadrupol time of flight spectrometr (IMS-QTOF) pro metabolomické studie [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Špičkový instrument vybavený ultra-účinným kapalinovým chromatografem s autosamplerem umožní využití chromatografických separačních kolon vyžadujících provoz za vysokých tlaků; hmotnostní analyzátor tandemového typu s iontovou mobilitou pak získání komplexních dat nezbytných pro identifikaci struktury organických sloučenin nacházejících se v biotických matricích.
 • Sofistikovaný software pro podporu metabolomických studií a zprostředkuje vazbu na komplementární omics data uspořádáním.

Účel pořizovaného vybavení:

 • Přístrojová sestava reprezentující současnou generaci špičkových hmotnostních spektrometrů umožní díky vysoké selektivitě procesu analýzy identifikaci a kvantifikaci široké škály sloučenin, přirozených i syntetických, které se nacházejí v potravním řetězci člověka a v biotických matricích. Studium bude realizováno ve vazbě na preference senzorických vlastností potravin konzumenty.Toto spojení umožní díky vysoké selektivitě analýzu a identifikaci většiny chemických individuí. Hlavním účelem pořízení této špičkové techniky je možnost kvalitního vědecko-výzkumného růstu v našich základních vědecko-výzkumných pilířích, konkrétně velké využití tento přístroj nachází v pilíři „Zdraví a bezpečnost“.
 • Unikátní sestava disponující mimo jiné i iontovou mobilitou, čili další separační dimenzí, poskytne studentům jedinečnou příležitost realizovat vědecké studie na špičkové úrovni a VŠCHT přinese významné posílení odborné kompetence a možnost interdisciplinární komunikace a  integrace do světových výzkumných struktur a, potažmo, do mezinárodních projektů.
 • Přístroj bude hlavně využíván studenty doktorského, magisterského ale i bakalářského studia FPBT.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10876 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/ion-mobility [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/ion-mobility [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10877] => stdClass Object ( [nazev] => Spektrometr nukleární magnetické resonance (NMR) [seo_title] => Spektrometr nukleární magnetické resonance (NMR) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Jedná se o přístroj (NMR spektrometr) umožňující studium fyzikálně-chemických jevů, které jsou důsledkem interakce jaderného magnetického spinu s externím magnetickým polem.
 • Přístroj umožňující plně automatický režim pro dlouhodobé měření několika vzorků při regulované teplotě.
 • Spektrometr NMR pro měření kapalných vzorků v 5 mm NMR kyvetě s: minimálně dvoukanálovou technikou,měřením 1D NMR spekter a korelovaných 2D NMR spekter běžných jader (1H, 19F, 13C, 15N až 31P), využitím gradientových pulsů dostatečně silných jak pro měření korelovaných spekter, tak pro difusní experimenty malých až středně velkých molekul měření vysoce rozlišených spekter, tvarované a adiabatické pulsy.
 • Sestava NMR spektrometru bude zahrnovat: aktivně stíněný supravodivý magnet o síle nad 11 Tesla, konzoli s veškerou potřebnou elektronikou, řídící počítač pro ukládání dat a jejich zpracování, sekvence pro měření 1D a 2D NMR spekter, a podporu při jejich vývoji a ladění; automaticky laditelnou měřící sondu (y), s deuteriovým stabilizačním kanálem, pro měření 1H, 19F, a 15N-31P; zařízení umožňující automatickou výměnu vzorků, zařízení umožňující práci při nízkých teplotách bez nutnosti kontroly operátorem.

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení soudobého NMR spektrometru je umožnit vědecko-výzkumný růst a vzdělávání v našich základních vědecko-výzkumných pilířích.
 • Dojde také k podpoře laboratorní a projektové výuky v rámci studijních programů (oborů), k motivaci nadaných a perspektivních studentů a mladých vědců, jakož i k šíření aktuálního know-how v oblasti NMR prostřednictvím absolventů a stážistů do mimopražských vědeckých institucí a komerčních firem.
 • NMR spektrometr je nezbytnou technikou pro řešení dílčích úkolů řady vědeckých projektů.
 • Významně vyšší citlivost nového přístroje, a automatické provádění rutinních analýz několikanásobně zvýší množství změřených vzorků, čímž umožní zrychlení řešení stávajících projektů, jakož i zapojení laboratoře do projektů nových.
 • NMR spektrometr bude každoročně využíván studenty doktorského, magisterského a bakalářského studia v oborech Analýza léčiv, Molekulární analytická a fyzikální chemie, Analytická chemie a jakostní inženýrství, Chemie, Analytická a fyzikální chemie, a též v nově připravovaném oboru Forenzní analýza.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10877 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/spektrometr-nuklearni-magneticke-resonance [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/spektrometr-nuklearni-magneticke-resonance [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10881] => stdClass Object ( [nazev] => Biotechnologická laboratoř [seo_title] => Biotechnologická laboratoř [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Vytvoření Biotechnologické laboratoře umožňující vyvíjet technologické procesy od přípravy biologického činitele až po návrh pilotního procesu snadno transformovatelného do průmyslového měřítka.
 • Laboratoř bude vybavena následující přístroji a zařízeními :

Fluorescenční mikroskop, inverzní mikroskop, laminární box, CO2 inkubátor, mini inkubátor, Bioanalyzér RNA/DNA vzorků, cell counter, spinner flask, spektrofotometr pro měření ultramalých objemů, SDS PAGE elektroforéza+zdroj, FPLC - (nejjednodušší varianta), analytické váhy, předvážky, pH metr , pipety + pipetátory, stolní chlazená centrifuga s příslušenstvím, mikrocentrifuga, mikrocentrifuga chlazená, magnetické míchadlo, vortex, třepačka s výměnnými platformami, orbitální třepačka, vývěva membránová, oběhový termostat, sestava rotátorů s výměnnými nástavci, multifunkční reader, jednoduchý dokumentační systém s transiluminátorem, výrobník ultravody, kombinovaná lednice s mrazákem, lednice, mrazák -70°, hlubokomrazák -150°C s backup, myčka.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním cílem je pořízení špičkového vybavení umožňující zavedení moderních technik pro kultivaci a testování tkáňových a mikrobiálních buněk a metod molekulární biologie, pro vybudování moderní, konkurenceschopné biotechnologické laboratoře. Pořízené špičkové vybavení zkvalitní vědecko-výzkumné zaměření ústavu a umožní spolupráci s jinými ústavy VŠCHT Praha.
 • V současné době budou laboratoře využívány studenty bakalářského a magisterského studia 2 oborů (Biochemie a biotechnologie, Biotechnologie léčiv) a 2 doktorských oborů (Biotechnologie, Léčiva a biomateriály).
 • Klíčovým záměrem projektu je vytvoření Biotechnologické laboratoře umožňující vyvíjet technologické procesy od přípravy biologického činitele až po návrh pilotního procesu snadno transformovatelného do průmyslového měřítka. V takovémto prostředí je možné vychovávat absolventy, kteří budou velmi flexibilní a snadno se uplatní na trhu práce i v domácím i mezinárodním prostředí.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10881 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/biotechnologicka-laborator [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/biotechnologicka-laborator [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10882] => stdClass Object ( [nazev] => Obnova přístroje ESCA (povrchová analýza) [seo_title] => Obnova přístroje ESCA (povrchová analýza) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Plánujeme rozšíření možností využití a obnovu stávajícího přístroje pro analýzu povrchů.
 • Obnova soustavy chaneltronů.
 • Iontové dělo vhodné pro organické látky.
 • Manipulátor s rotací držáku vzorků pro analyzační komoru.
 • Manipulátor s měřením proudu a rotací pro preparační komoru, umožňující kontrolu odprašovacího procesu a značné posílení kontroly rozložení intenzity odprašování na vzorku.
 • Upgrade chlazení RTG zdroje.
 • Glovebox umožňující přípravu vzorků a následné umístění do vstupní komory tak, aby nedošlo ke kontaktu vzorku s atmosférou.
 • Repase zdroje UV záření pro analýzu valenčních stavů.
 • Repase zdroje naprašovačky.

 

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení této obnovy přístroje je experimentální podpora především technologicky a materiálově orientovaným ústavům VŠCHT Praha na vysoké technické úrovni. Experimentální technika bude využívána při vědecko-výzkumné činnosti, která spadá do všech pilířů projektu.
 • Přístroj bude využíván hlavně v rámce studentské vědecko-výzkumné činnosti a při zpracování závěrečných prací. Přístroj budou využívat studenti všech úrovní studia a to hlavně oborů materiálového a korozního inženýrství fakult FCHT a FTOP.
 • Dále je a bude využívána při řešení vědeckých projektů, při výuce studentů všech úrovní studia a při motivaci perspektivních studentů a mladých akademických pracovníků.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10882 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/esca [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/esca [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10886] => stdClass Object ( [nazev] => HPLC/SFC systém pro preparativní enantioseparace [seo_title] => HPLC/SFC systém pro preparativní enantioseparace [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Charakteristické vlastnosti:

 • Jedná se o moderní preparativní HPLC/SFC systém pro separaci jednotek miligramů až desítek gramů enantiomerů látek pracující alternativně v analytickém režimu.
 • Konfigurace přístroje je navržena tak, aby bylo možné separační proces co nejvíce automatizovat a zároveň zajistit vysokou enantiomerní čistotu separovaných sloučenin.
 • Preparativní část systému bude vybavena HPLC pumpou s minimálním výkonem 1 – 100 mL/min
 • Součástí systému bude modul umožňující práci se superkritickým CO2 jako rozpouštědlem.
 • Požadovaným detektorem je UV-VIS detektor („diode array“ detektor: DAD, PDA) doplněný o hmotnostní spektrometr s jednoduchým kvadrupólem s příslušenstvím (generátorem dusíku).

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním účelem pořízení této moderní techniky je možnost kvalitního vědecko-výzkumného růstu v rámci našich základních vědecko-výzkumných pilířů.
 • Rozšíření přístrojové základny, jelikož v současné době jsou již na VŠCHT Praha řešeny problematiky, v jejichž rámci jsou vyžadovány enantiomerně čisté látky ať už jako standardy nebo jako meziprodukty další syntézy.
 • Pořízení vlastního HPLC/SFC zařízení pro enantioseparace umožní urgentní řešení problémů při syntéze větších i menších množství enantiomerně čistých biologicky aktivních látek či jejich prekursorů.
 • Zařízení umožní přístup studentů k modernímu zařízení, které budou moci využívat při řešení závěrečných prací, zejména diplomových a doktorských, konkrétně hlavně oborů Forenzní analýza, Chemie přírodních látek, Analýza léčiv a Syntéza a výroba léčiv.
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10886 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/system-pro-preparativni-enantioseparace [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/system-pro-preparativni-enantioseparace [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10887] => stdClass Object ( [nazev] => Plynový chromatograf s tandemovým MS detektorem typu time-of flight´ (GC-Q/TOF MS) [seo_title] => Plynový chromatograf s tandemovým MS detektorem typu time-of flight´ (GC-Q/TOF MS) [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

→ Otevřená zakázka do 20.1.2015

Charakteristické vlastnosti:

 • Plynový chromatograf vybavený tandemovým vysokorozlišovacím hmotnostním analyzátorem umožní  automatizovanou, vysoce spolehlivou identifikaci a kvantifikaci širokého spektra těkavých složek potravinových surovin a produktů, včetně senzoricky aktivních látek.
 • Flexibilní funkce sestavy bud zkompletována vybavením jednotkou pro zakoncentraci těkavých složek a dále zařízením pro přímý vstup vzorku do iontového zdroje.
 • Sofistikovaný software, včetně všech aktuálních databází hmotnostních spekter, umocní identifikační potenciál.

Účel pořizovaného vybavení:

 • Hlavním cílem projektu „Senzorická laboratoř“ je vybavit Ústav analýzy potravin a výživy moderním zařízením umožňujícím studentům bakalářského a magisterského studia mateřského ústavu, tak i dalších ústavů Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, seznámit se s komplexním přístupem ke studiu těkavých složek obsažených ve vyšetřovaných matricích. Významnou inovací je i možnost realizovat záznamy senzorických a obecně metabolomických profilů/fingerprintů vzorků potravin a přírodních surovin s cílem jejich charakterizace a autentikace.

Zařízení bude každoročně využíváno studenty všech stupňů studia. Studenti se seznámí se způsobem zpracování vzorků s přihlédnutím ke specifickým parametrům různých materiálů. Studenti se naučí chápat a řešit problematiku sofistikované senzorické analýzy jako propojení smyslového a instrumentálního hodnocení.

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 10887 [canonical_url] => //kvalab.vscht.cz/klicove-vybaveni/plynovy-chromatograf [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klicove-vybaveni/plynovy-chromatograf [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

A BUDOVA A
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi